Kulturalna zajawka wg Poświatowskiej – mamy program

Kulturalna zajawka wg Poświatowskiej – mamy program

02.10.2020

„Kulturalna zajawka” – Halina Poświatowska (22-30.10.2020 r.)

Na program złożą się: spotkania warsztatowe w postaci maratonów kulturalnych, e-spotkanie z autorką biografii H. Poświatowskiej, projekcje filmowe on-line i wirtualna wystawa. Spotkanie on-line ,,Uparte serce” dotyczyć będzie bohaterki przeglądu Haliny Poświatowskiej, dzienno-nocny maraton kulturalny polegał będzie na czytaniu wierszy poetki online, przegląd filmowy „Poświatowska” (transmitowany w Internecie) składał się będzie z dostępnych filmów o poetce. Odbędzie się także wirtualna wystawa książek poświęconych Halinie Poświatowskiej.

Program Kulturalnej Zajawki:

czwartek – 22. 10. 2020, godz. 10:00 – Wirtualna wystawa książek związanych z życiem i twórczością Haliny Poświatowskiej; godz. 18.00 – spotkanie on-line z Kaliną Błażejowską, autorką biografii Haliny Poświatowskiej „Uparte serce” (Znak 2014).

piątek – 23.10.2020 godz. 8:00 do, sobota 24.10. godz.23:59 – Dzienno-nocny maraton czytania wierszy Haliny Poświatowskiej

poniedziałek 26.10.2020 projekcja filmów – godz. 10:00 i 18:00 – „Ptaku mojego serca”, film dokumentalny, 1996, reż. Dorota Latour, Ewa Wanat; „Wszystkie adresy Poświatowskiej” film dokumentalny, 2015 r. reż. Michał Tkaczyński (przed projekcją krótkie wprowadzenie reżysera).

Halina Poświatowska była autorką tzw. pokolenia „Współczesności” – to pokolenie pisarzy i poetów debiutujących ok. 1956 r. w Polsce. Ich twórczość stanowiła punkt odniesienia dla wszystkich następnych pokoleń pisarzy i grup literackich. Swoją obecność zaznaczyli nie tylko w literaturze, ale także w filmie, teatrze, plastyce oraz w muzyce. Pokolenie to uważane jest przez badaczy za bardzo istotne w rozwoju literatury polskiej XX wieku. Halina Poświatowska  zadebiutowała w 1956 publikując swoje wiersze w „Gazecie Częstochowskiej”. Głównymi motywami jej twórczości poetyckiej były przeplatające się wzajemnie miłość i śmierć, wszystko to osadzone w głębokich przemyśleniach filozoficznych.

Kulturalna zajawka jest ostatnim zadaniem z cyklu „W czasie i przestrzeni – poszukiwanie regionalnej tożsamości” realizowanym w ramach programu Kultura – Interwencje 2020 przez BWAiUP przy współpracy Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. P. Szumana w Pile oraz MDK „Iskra” w Pile.

„Kulturalna zajawka” to cykliczne przeglądy twórczości, mające na celu edukację kulturalną społeczności powiatu pilskiego w zakresie dorobku uznanych polskich twórców, pisarzy i poetów, zaprezentowanego w różnych formach artystycznych – literatura, film, wystawa, koncert. Celem Przeglądu jest rozwijanie kultury języka polskiego i zdolności literackich jego uczestników. Tegorocznym tematem była twórczość autorów tzw. pokolenia „Współczesności” – pozwalająca uczestnikom przeglądu odnaleźć „w czasie” własną tożsamość. Bohaterką października i listopada będzie Halina Poświatowska.

Skip to content