Konsultacje i telekonferencje!

Konsultacje i telekonferencje!

25.08.2020

W ramach programu dotacyjnego NCK „Kultura – Interwencje” organizujemy plener malarski „Odkrywanie tożsamości”, który rozpoczyna się 26 sierpnia i potrwa do 4 września. Ze względu na sytuację epidemiologiczną plener ma formę zdalną, tzn. malarze pracują w swoich pracowniach, kontaktując się systematycznie z komisarzem pleneru, którym jest Elżbieta Wasyłyk oraz korzystając z bogatego serwisu informacyjnego opracowanego i udostępnionego przez BWA – zdradza Edmund Wolski.

Galeria organizuje dla artystów telekonferencje, tak, by wszyscy biorący udział w plenerze mieli dostęp do informacji, mogli zadać pytania, a także, by poznali historię naszego regionu – Piły i powiatu pilskiego – bo to on jest bohaterem powstających już prac.

Założeniem pleneru  jest, jak czytamy w opisie projektu, „artystyczne uchwycenie procesu wspólnotowego „odkrywania tożsamości” na tzw. Ziemiach Odzyskanych, co objawiało się w religii, kulturze, folklorze oraz architektonicznym wyglądzie miasta i okolicznych miejscowości, które miały zdecydowanie niemiecki rys.”

– Powiat pilski leży w Północnej Wielkopolsce, na terenie historycznej krainy Krajna, na ziemiach, które znalazły się pod zaborem pruskim w 1772 r. i pozostawały w nim do 1 sierpnia 1919 r., a sama Piła i tereny obecnej Gminy Szydłowo aż do 1945 r. Po II wojnie światowej, w wyniku zmiany sytuacji geopolitycznej Piła, Szydłowo i okoliczne miejscowości powróciły do Macierzy, co wiązało się z niemal ze znaczącą wymianą ludności. Niemców, którzy objęli te ziemie w wyniku trwającej przez cały wiek XIX germanizacji,  zastąpili Polacy z centralnej Polski i z dawnych województw (wileńskie, nowogródzkie, stanisławowskie, lwowskie i wołyńskie), które Polska utraciła na rzecz ZSRR. Z czasem, po Akcji „Wisła” przesiedlono tu Łemków. W wyniku tych przemian Powiat Pilski stał się swoistym konglomeratem narodowościowym i kulturowym. Budowanie lokalnej społeczności było procesem długotrwałym i często dość skomplikowanym. To setki biografii, historii, zdarzeń, przeżyć, o których warto ciągle opowiadać, które trzeba przypominać. A obchodzona niedawno setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości unaoczniła, że powyższa tematyka jest aktualna i ciągle budzi duże zainteresowanie w lokalnych społecznościach. Chcemy to zainteresowanie tematem, także artystów, jakoś „zagospodarować”, bo efekt pleneru z pewnością będzie zaskakujący i zachwycający. Już ubiegłoroczny plener „Wyspy polskości” i wspaniałe prace, które po nim pozostały, pokazał nam, że warto to robić i tę tematykę artystycznie zgłębiać – wyjaśnia E. Wolski.

Artyści pracują online z udziałem konsultanta historycznego Romana Chwaliszewskiego. Ten opowiada o historii naszych ziem, buduje klimat, kreśli obrazy w wyobraźni, które potem znajdują odzwierciedlenie na płótnach artystów.

W plenerze bierze udział grupa artystów malarzy:  Rafał Lisiak (Poznań), Tadeusz Ogrodnik (Piła), Marek Haładuda (Poznań), Izabella Wolska (Szczecin), Renata Szyrocka (Nicea, Francja), Anna Bochenek (Bydgoszcz), Renata Bentkowska-Hlebowicz (Olsztyn) oraz Elżbieta Wasyłyk. Galeria natomiast relacjonuje przebieg pleneru na profilu BWA na Facebooku, a po jego zakończeniu zaprosi na wystawy. Bo projekt ten to nie tylko sam plener, to także towarzyszące mu wydarzenia, które będą wzajemnie się przeplatać i uzupełniać.

A tak wyglądają telekonferencje: w biurze BWA obecni są: konsultant historyczny Roman Chwaliszewski, komisarz pleneru Elżbieta Wasyłyk oraz dyrektor BWAiUP Edmund Wolski, a także pilski artysta Tadeusz Ogrodnik. A daleko w swoich pracowniach siedzą pozostali artyści – uczestnicy pleneru, łącząc się z Piłą telefonicznie. Rozmowy są owocne, padają konkretne pytania, Roman Chwaliszewski dzieli się swoją bogatą, historyczną wieczą… A potem – do malowania Panie i Panowie!

Skip to content