Kobieta twórca – kobieta temat, Pasja i nauka / 6.07.2012

Kobieta twórca – kobieta temat, Pasja i nauka / 6.07.2012

 

 

Kobieta twórca – Kobieta temat

w malarstwie, rysunku, grafice ze zbiorów BWA i UP
Kurator Ewa Podolak
Maja Berezowska, Małgorzata Borowiecka, Małgorzata Dobrzyniecka – Kojder, Danuta Grabowska, Krystyna Hierowska, Renata Jackowiak, Jolanta Jakima – Zerek, Anna Janiak, Anna Kabacińska, Krystyna Magdziak, Krystyna Maj – Mazur, Hanna Ewa Masojada, Zenona Olejniczak, Janina Olejnikowska, Agnieszka Opala, Hanna Ograbisz – Krawiec, Elżbieta Radzikowska, Mirosława Rochecka, Ilona Sapka, Maria Silska, Sylwia Sosnowska, Agnieszka Ulanowska.

 

XVI wiek – to początek obecności kobiet w historii sztuki – obecności nie tak oczywistej, jak moglibyśmy się spodziewać przyzwyczajeni do stanu dzisiejszego, gdy na uczelniach artystycznych kobiety stanowią większość i nie istnieją społeczne bariery utrudniające czy uniemożliwiające im uprawianie wszelkich dyscyplin artystycznych. Artemizja/ 1593 – 1652 /, córka malarza Orazia Ginteleschi jako pierwsza kobieta została w 1616 r. przyjęta do prestiżowej Akademii rysunku we Florencji. Lawinia Fontana / 1552 – 1614 / – to pierwsza malarka wybrana do akademii rzymskiej i przyjmująca publiczne zlecenia na obrazy. Z pierwszymi polskimi artystkami, odnoszącymi oficjalne sukcesy na niwie sztuki spotykamy się w XVIII wieku. Anna Dorothea Lisiewska – Therbusch /1721 – 1782 / została wybrana do Akademii Royal w Paryżu w 1767 r., a także mianowana malarką dworu cesarzowej rosji oraz króla Fryderyka II pruskiego. Anna Rajecka / 1762 – 1832 /, która dzięki mecenatowi Króla Stanisława Augusta Poniatowskiego miała jako stypendystka możliwość kształcenia się w paryżu pod kierunkiem Luisa Marteau – może uchodzić za pierwszą polską profesjonalną artystkę.
Począwszy od lat siedemdziesiątych sztuka kobiet niezmiennie obecna jest w polskim życiu kulturalnym. jest to twórczość niestroniącą od drażliwych tematów, będąca dzięki temu probierzem demokracji. jednocześnie dzięki niej ciało stało się terenem dywagacji na temat naszej tożsamości duchowej i fizycznej, naruszając współczesne tematy tabu.
W 1987 r. w Waszyngtonie zostało utworzone Museum of women in the art, jako reakcja na stwierdzenie niedostatecznej reprezentacji sztukikobiet w historii sztuki i kolekcjach muzealnych.celem muzeum jest propagowanie i przedstawianie kobiet – artystek wszystkich narodowości i epok oraz zapewnienie im należnego miejsca w historii sztuki i kolekcjach muzealnych. Prezentowany na wystawie zestaw prac dwudziestu dwóch autorek jest drugą częścią cyklu, utworzonego na obszernej bazie kolekcji własnej BWA i w skromniejszym zakresie służy temu samemu celowi. Jednocześnie różnorodność tematyki i warsztatu poprowadzi widza przez wewnętrzne światy autorek i być może skłoni do rozważań; czy sztuka ma płeć, czy przypisywana kobietom specyficzna wrażliwość jest tylko stereotypem, czy może ma wpływ na formę i jakość dzieła? Czy emocjonalność przeszkadza, czy raczej pomaga w realizowaniu twórczej wizji? Na te pytania możecie państwo odpowiedzieć sobie sami i może będą to zaskakujące konkluzje.
Ewa Podolak

 

 

Pasja i nauka

Wystawa prac uczestników warsztatów plastycznych w BWA i UP prowadzonych przez art. plastyka Ewę Podolak
Uczestnicy zajęć:
Teresa Bobin, Maria Dąbrowska, Aleksandra Gromadzińska, Lucyna Gruntkowska, Irena Lenart, Jowita Mądrzak, Monika Ostrowska, Rafał Paszkowski, Jakub Sagan, Maria Starszak, Barbara Taterka, Ilona Tecław, Zbigniew Wlazło, Zuzanna Zagórska.

 

Jednym z wielu kierunków działań BWA i UP jest edukacja plastyczna w szerokim tego słowa znaczeniu. Prowadzone od szeregu lat “warsztaty plastyczne” mają na celu kształcenie zarówno przyszłych odbiorców sztuki jak i potencjalnych twórców. W zajęciach uczestniczy uzdolniona młodzież oraz osoby dorosłe, zainteresowane pogłębianiem swoich umiejętności. Przygotowujemy również młodzież do egzaminów wstępnych na uczelnie artystyczne, czy politechniczne (wydziały architektury). Nasz program edukacji plastycznej to system działań pedagogicznych oparty zarówno na bezpośrednim praktycznym działaniu, jak i na refleksyjnej, teoretycznej wiedzy o sztuce i procesie tworzenia. Dzięki REFLEKSJI kształtuje się świadome plastyczne widzenie, będące podstawowym etapem artystycznej świadomości. Jest więc REFLEKSJA czynnikiem kierującym, wyjaśniającym, syntetyzującym kształt plastycznej wizji, realizowanej praktycznie na zajęciach. Jest również podstawą umiejętności krytycznej oceny rezultatów własnej pracy, na każdym jej etapie, umożliwiając tym samym korektę idącą we właściwym kierunku.
Prezentowane na wystawie prace są odzwierciedleniem różnych etapów kreacyjnych działań podejmowanych w ramach zajęć plastycznych w BWA i UP na przestrzeni ostatnich kilku lat. Nie jest to pełny przegląd, gdyż nie wszystkie prace pozostają w archiwum. Część ich, po złożeniu na uczelniach artystycznych,stanowi podstawę dopuszczenia kandydatów do egzaminów wstępnych. Jednakże zestaw prac prezentowanych Państwu na przygotowanej ekspozycji pozwala wyrobić sobie pogląd na temat charakteru i rezultatów kontynuowanej przez ostatnie lata działalności edukacyjnej w naszej Galerii.

 

 

Z mini koncertem wystąpiła Agata Śnioszek uczennica Zespołu Szkół Muzycznych w Pile.

 

 

 

Skip to content