Katarzyna Zbierska- Michalak. wejście w PRZESTRZEŃ – zaproszenie na wernisaż

Katarzyna Zbierska- Michalak. wejście w PRZESTRZEŃ – zaproszenie na wernisaż

Zapraszamy na wernisaż Katarzyny Zbierskiej – Michalak „wejście w PRZESTRZEŃ” – 10 listopada (czwartek) o godz. 19.00.

-Wystawa  “wejście w PRZESTRZEŃ” jest kontynuacją wystawy “PRZESTRZEŃ” prezentowanej przeze mnie w galerii Biblio Art w Łodzi w 2021r. Powiększona o nowe obrazy, jest dalszym zgłębianiem tematu i autorskiej techniki – mówi Katarzyna Zbierska- Michalak. – W swoich pracach podejmuję próbę przedstawienia szeroko pojętej przestrzeni, która nas otacza. Tej zewnętrznej i wewnętrznej, widzialnej i niewidzialnej. Inspiracji szukam zarówno w przestrzeni bliskiej – w plenerze czy pejzażu miejskim jak i w tej dalszej np. w  bezkresie kosmosu. Dotykam obszarów, które odbieramy różnymi zmysłami, nie tylko wzroku, ale też dotyku i słuchu. Podejmuję próbę zobrazowania również tych, które dotyczą naszej przestrzeni wewnętrznej, sfery duchowej i uczuciowej. Moje przedstawienia to subiektywne widzenie i wyobrażenie tego, co dla mnie doskonałe, piękne i fascynujące. Opowiadam o przestrzeni w sposób uproszczony w języku abstrakcji geometrycznej. Obrazy bardzo często tworzę cyklami. Niektórym towarzyszą miniatury stanowiące punkt wyjścia do dużych form, bądź ich dopełnienie. Niech “wejście w PRZESTRZEŃ” nie będzie obojętne, ale pobudzi emocje i doznania.

Katarzyna Zbierska-Michalak to absolwentka Akademii Sztuk Pięknych im W. Strzemińskiego w Łodzi. Dyplom z malarstwa i dekoracyjnej tkaniny żakardowej w 1996r. Twórczość w dziedzinie malarstwa, kompozycji oraz tkaniny artystycznej. W swoich pracach stosuje współczesne tworzywa i materiały. Wykorzystuje również włókno -tradycyjne medium, nierozerwalnie związane z historią miejsca w którym żyje i tworzy. Synteza i dążenie do prostoty formy jest cechą charakterystyczną twórczości. W obrazie nacisk położony jest na klucz kompozycyjny i kontrast. Poprzez łączenie różnych mediów, poszukuje własnych technik i środków wyrazu. Ciągłe poszukiwania i eksperymenty są znamienne dla tej twórczości.

Członek Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Łódzkiego od 2007r. Pracuje społecznie na rzecz stowarzyszenia w latach 2018-22 jako delegat zjazdu walnego, a od 2019 w zarządzie pełni funkcję wiceprezes. Współtworzy grupę twórczą PLUSMINUS, z którą wystawia na terenie kraju. Uczestniczka wielu wystaw, plenerów, działań twórczych i aukcji charytatywnych. Organizatorka wystaw, laureatka dwóch wyróżnień za obrazy i nagrody w dziedzinie tkaniny. Zawodowo zajmuje się identyfikacją wizualną, edukacją oraz projektowaniem i tworzeniem unikatowych tekstyliów. Prace w zbiorach prywatnych i muzealnych.

Szczegółowe informacje dotyczące twórczości i wystaw znajdują się na stronie inernetowej:

www.katarzynazbierskamichalak.wordpress.com

– Katarzyna Zbierska- Michalak w swojej twórczości odwołuje się do tradycji (już tradycji) sztuki abstrakcyjnej. Twórczość Katarzyny Zbierskiej- Michalak jest ściśle związana z tradycją sztuki niefiguratywnej nauczanej w ASP im W. Strzemińskiego.

Cechy twórczości pani Katarzyny Zbierskiej- Michalak. Powiązanie przesłanek intelektualnych i artystycznych dotyczących teorii widzenia, teorii kompozycji, teorii koloru. Czystość formy, uzyskiwanej dzięki odpowiednio dobranym i wykorzystanym środkom wyrazu. Akcentowanie relacji: płaszczyzna a linia, płaszczyzna a bryła, płaszczyzna, linia, a punkt. Płaszczyznowość, silne kontrasty obok słabych. Stopniowanie napięć formy, kontrast płaszczyzna,  a tworząca się z relacji form głębia przestrzeni. Statyczność , a dynamizm iluzji przestrzeni. Kolor jako jeden z wielu elementów tworzących formę, różnicuje te elementy, pełni też funkcję tła. Światło współgra z uzyskaną głębią oraz układem i strukturą elementów. Zbliżanie do zacierania różnic między malarstwem, a grafiką w ramach eksperymentowania z formą np. wydrapywanie linii na pokrytej barwą płycie aluminiowej. Wykorzystywanie zróżnicowanych materiałów, także elementy z recyklingu. Skomplikowane wzajemne zależności form oddane są z techniczną wprost precyzją, co wzmacnia efekt harmonii kompozycji. Dzięki umiejętnie zachowanej równowadze form, kompozycja całości oscyluje pomiędzy metafizyczną pustką, iluzyjnie nieskończonej przestrzeni, a wyłaniającymi się z niej obiektami. W podsumowaniu można stwierdzić, że płaszczyznowość, linearyzm, iluzyjność przestrzeni, układy dynamiczne form geometrycznych, zharmonizowana kompozycja, walorowo uporządkowany kolor, kontrastowość, poszukiwanie własnych technik jako środka wyrazu artystycznego, wszystkie te cechy nadają pracom Katarzyny Zbierskiej- Michalak swoiste, indywidualne wartości estetyczne, w których dominuje piękno tajemnicy tworzonej abstrakcji.

Ponadto Katarzyna Zbierska-Michalak stawia pytania o granice malarstwa, czy jej prace to kompozycje czy obrazy, o zakres precyzowanie definicji nazwy obraz, czym jest ? O znaczenie obrazu jako zapisu rzeczywistości przestrzeni oraz rozumienia przestrzeni symboliczne, intelektualne. O możliwości odczytywania obrazu abstrakcyjnego poprzez jego związki z tradycją sztuki niefiguratywnej.

Maria Kępińska, krytyk sztuki

Skip to content