Galeria ponownie z dotacjami!

Galeria ponownie z dotacjami!

Dofinansowano ze środków Biura „Niepodległa”
w ramach Programu Dotacyjnego „Symbole Narodowe RP”.

Projekty BWA PP w ramach programów „Symbole Narodowe RP” oraz „Niepodległa” 2023 z dotacjami   

Biuro „Niepodległa” ogłosiło wyniki dwóch Programów Dotacyjnych „Symbole Narodowe RP” oraz „Niepodległa” 2023. Biuro Wystaw Artystycznych Powiatu Pilskiego w Pile, które przygotowało projekty w obu programach, może pochwalić się stuprocentową skutecznością w staraniach o dotacje.

Symbole Narodowe RP” to program, z którego mogą być dofinansowane projekty kulturalne o charakterze edukacyjnym związanych z świętowaniem Dnia Flagi, a także odnoszących się do historii, znaczenia i zasad posługiwania się symbolami Rzeczypospolitej Polskiej. Program skierowany był do samorządowych instytucji kultury i organizacji pozarządowych na działania o charakterze kulturowym, artystycznym, edukacyjnym, o zasięgu regionalnym i lokalnym.

Do programu złożone zostały łącznie 382 wnioski, w tym samorządowe instytucje kultury 231 wniosków, a organizacje pozarządowe 151 wniosków. Dofinansowanie otrzymało 128 wnioskodawców – 90 samorządowych instytucji kultury i 38 organizacji pozarządowych.

Łączna kwota zarezerwowana na realizację projektów wyniosła 2 miliony złotych. Poszczególne projekty mogły starać się o dotację w wysokości od 5 do 20 tysięcy złotych. Dofinansowanie otrzymały wnioski, które otrzymały ocenę końcową na poziomie 70 pkt. i więcej. Projekty mogą być realizowane od 24 kwietnia 2023 r. do 30 września 2023 r.

Z naszego regionu dotację na realizację swoich projektów otrzymało Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka w Trzciance – tytuł projektu „Dziesięć wieków ewolucji, czyli historia polskiego herbu”, a uzyskana kwota to 16 tys. zł. – oraz Biuro Wystaw Artystycznych Powiatu Pilskiego – na realizację zadania pt. „Polska – Polacy – Biało-czerwoni” 19 tys. 118 zł.

 „Niepodległa” 2023 to drugi program, który przewiduje dofinansowanie projektów kultywujących pamięć o ważnych wydarzeniach w historii Polski, począwszy od Konfederacji Barskiej aż do Obrad Okrągłego Stołu oraz pierwszych częściowo wolnych wyborów.

Do programu złożone zostało łącznie 1191 wniosków, w tym samorządowe instytucje kultury 566 wniosków, a organizacje pozarządowe 625 wniosków. Dofinansowanie otrzymało 163 wnioskodawców – 83 samorządowe instytucje kultury i 80 organizacji pozarządowych.

Łączna kwota zarezerwowana na realizację projektów wyniosła 6 milionów złotych. Poszczególne projekty mogły starać się o dotację w wysokości od 10 do 100 tysięcy złotych. Dofinansowanie otrzymały wnioski, które otrzymały ocenę końcową na poziomie 78 pkt. i więcej. Projekty mogą być realizowane od 25 kwietnia 2023 r. do 20 listopada 2023 r.

Dotację otrzymają m.in. Towarzystwo Przyjaciół Rogoźna na realizację zadania pt. „Wojciecha Dutkiewicz – życie i dzieło” oraz Biuro Wystaw Artystycznych Powiatu Pilskiego na projekt „Wymiary nowoczesności w odsłonach1946-1989. Piła w fotografiach Romana i Andrzeja Zaranków” –  31 tys. 200 zł.

Skip to content