Archiwum wystaw

Archiwum wystaw

1977

– IV Ogólnopolskie Spotkania Twórców – Grafika i exlibris Alfreda Aszkiełowicza – Człowiek Pracy w Twórczości  Plastycznej – Malarstwo Andrzeja Kurzawskiego – Polska w Plakacie – Tkanina Artystyczna – Artyści Zdobywcom Wału Pomorskiego   ZDBICE 77

1978

– Pilski Salon Plastyczny – Wystawa Poplenerowa “Płotki 77” – Malarstwo M. Żaboklickiej – Bułgaria w akwarelach – Malarstwo Haliny Eysymont

1979

– Szkło Artystyczne Ireneusza Kizińskiego – Salon Pilski – Malarstwo Grupy Olsztyńskiej – Grafika Eugeniusza Delekty  – Grafika Wolfganga Huttera /Austria/ – Grafika Anny Jelonek – Socha – Malarstwo Elżbiety Felicyty Chachaj – Szkło i Ceramika PWSSP w Wrocławiu – Międzynarodowe Biennale Fotografii “DZIECKO” – Rysunek Szymona Kobylińskiego – Grafika Jana Berdyszaka

1980

– Międzynarodowa Wystawa Fotografii   Artystycznej – Budapeszt ‘80 – Bronisław Wolanin – Ceramika – Edda Seidl-Reiter – Tkanina Artystyczna    /Wiedeń – Austria/ – Erna Rosenstein – Malarstwo – Władysław Czyszczoń – Szklo Artystyczne – Jerzy Nowosielski – Malarstwo – Zofia Kawalec-Łuszczewska – Malarstwo

1981

– Frank Ruander /Szwecja/ – Grafika i Rysunek – Jerzy Karo /W. Brytania/     Grafika Reklamowa – Plakat Teatru Narodowego – Książki “ISKRY”(Wydawnictwo “Iskry”) – Ewa Nowicka-Ogielska – Scenografia Teatralna   /Wrocław/ – Leyja de Pagador /Peru/ – Malarstwo – “Studio Alchymia”-Wystawa Architektury   Włoskiej – Arne Olsson /Szwecja/ – Malarstwo – “Szmaty Konta Łaty” – Plastyczne Środowisko   Dziecka – Czesław Zuber – Szkło Artystyczne – Wystawa ze Zbiorów BWA oraz Muzeum   Okręgowego w Pile – “Środowisko Pilskie”/Sofia – Bułgaria/ – Grafika Współczesna NRD – Wystawa Poplenerowa

1982

– Rafał Jasionowecz – Fotografia i Grafika Reklamowa – Malarstwo Ziemowita Szumana – Wladysław Hasiar – Malarstwo Egipskie – Targi Międzynarodowych   Wydawnictw Artystycznych – Plastyczne Środowisko Dziecka   “Dziecięca Przestrzeń” – “Socrealizm” – Grafika Fińska – “Wenus 78” Wystawa Fotograficzna   /ZPAF Poznań/ – Fotografia – Pawła Pierścińskiego – Wystawa Poplenerowa – Twórcy Zdobywcom Wału Pomorskiego 1981 – Młoda Plastyka Praska – “Gdzie na mapie świata maleńki znak”   Wystawa Fotografików Pilskich – Salon Pilski

1983

– Tadeusz Zagoździński “Bejrut Miasto   Cierpienia” – Wystawa Fotografii – Wystawa Poplenerowa – Twórcy Zdobywcom   Wału Pomorskiego – Romantyzm Polski /Schwerin/ – Grafika i Rysunek z wyspy Bali /Indonezja/ – “Ostatnia wieczerza”- Tkanina   Stefana  Popławskiego – “Między wrześniem a majem”- Polski Plakat   Filmowy – Andrzej Sip – Malarstwo – Polski Portret Współczesny ze zbiorów CBWA – Galeria “AD HOK”- Twórczość Pilskich Artystów   na MTP w Poznaniu – Zofia Nasierowska – “Portret mężczyzny” –   Wystawa Fotograficzna – Grafika Książkowa – Plastyczne Środowisko   Dziecka – VENUS ‘80 – Wystawa Fotograficzna   ZPAF Poznań – Salon Pilski – Koń w malarstwie i grafice współczesnej – Tworzywa naturalne w sztuce współczesnej – Peter Alois Cichonek /CSSR/ – Malarstwo

1984

– 40 Lecie PRL w Fotografii Centralnej   Agencji Fotograficznej -“Pod Piracką Banderą” – Plastyczne   Środowisko Dziecka /Telewizyjna   Wytwórnia Filmów Animowanych   w Poznaniu/ – Fotografie Tożsamości – ZPAP Poznań – Ilustracja Dziecięca Plastyczne   Środowisko Dziecka   /Wydawnictwa “EPOKA”/ – Panorama Polska – Cztery Pory Roku   /Wiedeń/ – Współczesny Rysunek, Grafika, Collage   z Wielkiej Brytanii – Grafika Pomorska ze zbiorów BWA   w Włocławku

– Panorama Polska – Cztery Pory Roku   /Lipsk/ – Grafika Barwna Karla Koraba /Austria/ – Malarstwo – AnnyTeressdotter-Jakobsson   /Szwecja/ – Janusz Argasiński – Malarstwo i Rysunek – Maryna Wiśniewska -“Marzenia Senne”   Malarstwo i Rysunek – Wystawa Poplenerowa Twórcy   Zdobywcom Wału Pomorskiego – Salon Pilski

1985

– Bohdan Walknowski – Malarstwo   /Szczecin/ – Wystawa Poplenerowa Twórcy   Zdobywcom Wału Pomorskiego   Tuczno ‘84 – Zbigniew Kosicki – Malarstwo – Włodzimiera Kolk-Topczewska –   “33 Kompozycje ze Skóry” – Wystawa Poplenerowa – Jesień Jurajska – Roman Kaszczyc – Rysunek i Ceramika – Małe Formy Rzeźbiarskie – Poznań – “Akwarele – techniki łatwo dostępne”   BWA Szczecin – Edward Dwurnik – Malarstwo – Eugeniusz Ćwirlej – Malarstwo – Wiesław Szamocki – Grafika – Międzynarodowe Biennale   Fotografii Artystycznej “DZIECKO” – Wojciech Malik – Malarstwo – Salon Pilski

1985

– Bohdan Walknowski – Malarstwo   /Szczecin/ – Wystawa Poplenerowa – Twórcy   Zdobywcom Wału Pomorskiego   Tuczno ‘84 – Zbigniew Kosicki – Malarstwo – Włodzimiera Kolk-Topczewska   “33 Kompozycje ze Skóry” – Wystawa Poplenerowa – Jesień Jurajska – Roman Kaszczyc – Rysunek i Ceramika – Małe Formy Rzeźbiarskie – Poznań – “Akwarele – techniki łatwo dostępne”   BWA Szczecin – Edward Dwurnik – Malarstwo – Eugeniusz Ćwirlej – Wiesław Szamocki – Grafika – Międzynarodowe Biennale Fotografii   Artystycznej “DZIECKO” – Wojciech Malik – Malarstwo – Salon Pilski

1986

– Pilskie Środowisko Plastyczne   w Schwerinie – “Od Gobelinu do Rzeźby Tkackiej”   /Tkanina z Łodzi/ – “Witkacy” – IX Akcja “Świat” – Paweł Łubowski – Malarstwo – Fritz Eisel – Malarstwo – Anastazy B. Wiśniewski – Malarstwo – Studio Filmów Animowanych   Bielsko Biała – Andrzej Zdanowicz – Malarstwo – Zabawa w teatr “Gamak”   z Teatru Lalki “Pleciuga”w Szczecinie – Edward Lutczyn – Scenografia – Tadeusz Hajnrych – Rysunek – Wystawa Poplenerowa Twórcy   Zdobywcom Wału Pomorskiego – Wojciech Siudmak – Plakaty z kolekcji   Wojciecha Dydo – Eugeniusz Repczyński – Malarstwo – Plakat Kulturalny ze zbiorów   Zdzisława Schuberta – Kustosza Działu Plakatu Muzeum   “Góra  Przemysława” w Poznaniu – Salon Pilski ‘86

1987

– Plastyczne Środowisko Dziecka   Scenografia lalkowa z teatru lalkowego   w Słupsku “Lalki Alego Bunscha” – Współczesna grafika Azji – Anna Kabacińska – Malarstwo – “Od gobelinu do rzeźby tkackiej” – Wystawa poplenerowa – LUBASZ ‘87 – Ceramika Heleny Trubaćkowej z Pragi – Salon Pilski ‘87

1988

– Malarstwo i Grafika Estonii – Andrzej Mikołaj Sobolewski – Malarstwo – Wiesław Tomaszewski – Grafika i rysunek – Wystawa prac ośmiu artystów ze Schwerina – Elżbieta Radzikowska – Grafika – Janusz Argasiński – Malarstwo – Andrzej Szadkowski – Malarstwo – Mail-Art – Sztuka Poczty ze zbiorów   Piotra Rogalskiego – Ewa Gosiewska-Borowiecka – Malarstwo – Wystawa pilskich artystów – Pastel i rysunek – Paweł Łubowski – Malarstwo – Salon Pilski ‘88 – Wystawa pasteli Krystyny Noski – Wystawa grupy plastyków pilskich “PIL – 5”

1989

– I Salon SPAK – Wystawa poplenerowa Plastycy Zdobywcom   Wału Pomorskiego – Grafika ze snów – Wystawa malarstwa Jan Dąbrowski “Koń” – Okładka i obwoluta – Leszek Hołdanowicz – Plakat – Zofia Kawalec-Łuszczewska   Malarstwo i rysunek – VENUS – Wystawa fotografii – J. Budziszewski – Wystawa ze zbiorów BWA   50-lecie września 1939 – M.Yamamoto – Grafika   Kufko i Kufko – Portrety – Kain May /Krzysztof Białek/ – Malarstwo – Salon Pilski ‘89

1990

– “Bigos” Artyści polscy mieszkający   w Wielkiej Brytanii – Colekcja “Consa” z Centrum Sztuki   Współczesnej w Warszawie – Grupa “FLUKSUS” – Tkanina Renaty Szafarskiej /Wrocław/ – Wystawa z cyklu Plastyczne środowisko   dziecka – Andrzej Lejszys -Rzeźba /wystawa pośmiertna/ – Szkło Młodych /Wrocław/ – Festiwal Malarstwa Polskiego – Szczecin – Andrzej Podolak – Malarstwo – Salon Pilski ‘90

1991

– Przegląd Plastyki Gorzowskiej – Orazio Fumagalli – “Studio Bielutina” – Wystawa Szkła   Artystycznego ze zbiorów BWA w Wałbrzychu – Wystawa prac Tadeusza Ogrodnika   i Andrzeja Mikołaja Sobolewskiego – Elżbieta Wasyłyk-Haile – Malarstwo – Wystawa poplenerowa

1992

– Salon Pilski ‘91 – Malarstwo i Grafika ze zbiorów własnych cz. I – Telemach Pilitsides -Malarstwo – Elhan Hadżijew /Azerbajdżan/ – Malarstwo – Maria Anto – Malarstwo – Edward Baran /Francja/ – Eugeniusz Repczyński – Malarstwo sakralne – V Biennale Sztuki Sakralnej – Gorzów – Malarstwo i Grafika artystów bydgoskich – “Cztery pierwsze dowody na istnienie diabła”   Mariola Grożkowska – Barbara Pierzgalska – Tkanina – Porcelana Szlachetna – Chodzież

1993

– Salon Pilski ‘92 – Współczesne Malarstwo Ukraińskie – Bronisław Chromy – Rzeźba – Halina Chrostowska – Grafika – Salon Najmłodszych – Wystawa prac   plastycznych młodzieży – Sztuka Oceanii i Drogi Pacyfiku   /wystawa zorganizowana przez UNESCO/ – Dorota Artychowicz-Zydor   Malarstwo i Ceramika – Współczesna Sztuka Sankt-Petersburga   /malarstwo, grafika, rzeźba/ – Elżbieta Wasyłyk – Malarstwo – Klasycy Polskiej Grafiki Współczesnej   /cześć I ze zbiorów CBWA w Warszawie/ – Stanisław Pręgowski – Fotografia

1994

– Salon Pilski ‘93 – Polska Grafika Współczesna   /część II ze zbiorów CBWA w Warszawie/ – Szkło Artystyczne /prezentacja szkła   artystycznego powstałego na plenerze   w Stronie ‘92 – Sztuka Francuska /33 artystów z departamentu   Chatellerault/ – Andrzej Szadkowski – Malarstwo – Helga Deinet – Rzeźba – Sztuka Niemiecka – Gisele Fox Duvell    Malarstwo, Urlich Fox – Rzeźba – Zofia Dymczyk-Bilińska –   Małe formy rzeźbiarskie – “7 x 4 + 1” /prezentacja grupy twórców   z okazji jubileuszu 25 lat pracy twórczej   Zofii Kawalec-Łuszczewskiej/ – Janusz Kochanowski – Malarstwo – Salon Najmłodszych ‘93/94 /prezentacja   działalności edukacyjnej BWA i UP/ – Zbigniew Kosicki – Malarstwo – Salon Pilski ‘94

1995

– Salon Pilski ‘94 – Pilskie Plenery 1978 – 1994   /wystawa retrospektywna/ – Wystawa prac Ewy Krakowskiej   “Odgłosy drewna” – “Za ścianą”- Rysunki Michaliny Rydel – Lucyna Pach – Rysunki – Gustaw Zemła – Rzeźba – Polska Grafika Współczesna   /część III ze zbiorów CBWA w Warszawie/ – “Euro – Eco – Meetting Złotów ‘95 – Wystawa prac Andrzeja Mikołaja   Sobolewskiego – Bolesław Oleszko – Malarstwo

1996

– Salon Pilski ‘95 – Kiejstut Bereźnicki – Malarstwo i Rysunek – Polska Grafika Współczesna   /część IV ze zbiorów CBWA w Warszawie/ – Małgorzata Szafrańska – Grafika – -Andrzej Bobrowski – Instalacja i Rysunek – Tadeusz Jackowski – Grafika – VII Biennale Sztuki Sakralnej   /wybrane prace z wystawy organizowanej   przez BWA z Gorzowa Wlkp. – Rafał Łuszczewski – Malarstwo – Czesław Tumielewicz – Malarstwo – Twórczość Artystów Plastyków z Irkucka   /Rosja/ – Zbigniew Olchowiak – Karykatury – Wiesław Tomaszewski – Portrety – Plakaty

1997

– Salon Pilski Art.’96 – Wystawa poplenerowa Międzynarodowego   Pleneru Interdyscyplinarnego CZŁOPA ‘96 – Malarstwo ze zbiorów BWA w Sieradzu – Krzysztof Kuliś -Malarstwo – Lech Wolski – Malarstwo – Ewa Fleszar – Rzeźba   Roman Fleszar Malarstwo – Ewa Gosiewska-Borowiecka – Malarstwo – Twórczość Karola Gramsa   /wystawa pośmiertna/ – Tadeusz Wyrwa-Krzyżański – “Luna – Łona”   /wystawa rysunku/ – Tomasz Morka, Artur Wyszecki   “Śreż – usychanie kwiecia od morza”    /wystawa malarstwa/ – Renata Wojnarowicz – “Trzy pory roku”   /wystawa akwareli/ – Janusz Osiński – Fotogramy – Elżbieta Wasyłyk – Malarstwo – Anna Lejba – “NASTROJE” /malarstwo i pastele/ – Magdalena Ćwiertnia, Bogusław Jagiełło –   Grafika – Andrzej Mikołaj Sobolewski   “PO-ZA OBECNOŚCI”/malarstwo, rysunek,   instalacja/ – Iwona Liegmann – Malarstwo – Zbigniew Niewiadomski – Wnętrze – obiekty – Małgorzata Biała -“ANIOŁY” /grafika barwna/ – Lech Wolski – Grafika

1998

– Salon Pilski Art.’97 – Włodzimiera Kolk – Malarstwo – “Świat wrażeń i przygód”   Duńska Literatura Dziecięca – Heinrich Eugen von Zitzewitz/Niemcy/   “OD BRATOBÓJSTWA DO   ZMARTWYWSTANIA” /rysunek i rzeźba/ – Marie-Claire Gondran – Instalacje – Hap Grieshaber /Niemcy/ – Grafika  – Ewa i Jan Gordonowie – Grafika – “Dziewiętnastowieczna Ikona Rosyjska”   /ze zbiorów Muzeum – Zamek Górków   w Szamotułach/ – “Adam Mickiewicz w dwusetną rocznicę   urodzin” /wystawa edukacyjna/

1999

– Salon Pilski Art.’98 – Zygmunt Jasnocha – Malarstwo – Elżbieta Wasylyk – Malarstwo – “Juliusz Słowacki w 150 rocznicę śmierci”   /ekspozycja przygotowana wspólnie z   Powiatową Biblioteką Publicznąw Pile/

– “Dialog z przeszłością” – Fotografia prasowa – Sztuka Francuska /ze zbiorów BWA i UP/ – Ventzislav Piriankov /Bułgaria/ – Malarstwo – Szkło Artystyczne /ze zbiorów BWA “ Zamek   Książ” w Wałbrzychu/ – Plakat Polski /ze zbiorów BWA i UP/ – Stowarzyszenie Polskich Artystów Malarzy   i Grafików – Wielkopolska /zbiorowa wystawa   artystów z Wielkopolski/ – Lucyna Pach – “OBSERWACJA” /rysunek/ – “Fryderyk Chopin w 150 rocznicę śmierci”   /ekspozycja zorganizowana wspólnie z   Powiatową Biblioteką Publiczną w Pile/ – Eugeniusz Repczński – “Akty w czternastu   odsłonach” /malarstwo/ – Wystawa poplenerowa Międzynarodowego   Interdyscyplinarnego Spotkania Twórców   – CZŁOPA ’98 – Salon najmłodszych /prezentacja działalności   edukacyjnej BWA I UP/ – Eugeniusz Ćwirlej – Malarstwo – “SZTUKA ROSYJSKA” /malarstwo i grafika/ – Renata Wojnarowicz – Malarstwo

2000

– Salon Pilski Art.’99 – “16x” – Wystawa malarstwa absolwentów ASP   w Poznaniu – IVEdward Kreft – Rysunek i Małe Formy   Rzeźbiarskie – Marek Haładuda – Malarstwo – “Dialog z przeszłością” – część II /fotografia   prasowa/ – “Współczesna Sztuka Argentyny”   Malarstwo i Rzeźba – Artyści z Pampy – “Malarstwo – Metafora – Metafizyka” /wystawa   prac pedagogów Zakładu Malarstwa Instytutu   Artystycznego Wydziału Sztuk Pięknych   Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu/ – Barbara Pierzgalska-Grams   “Między niebem a ziemią” /tkanina unikatowa/ – Tomasz Bukowski – Malarstwo – “Władysław Stanisław Reymont” /ekspozycja   zorganizowana wspólnie z Powiatową Biblioteką   Publiczną w Pile/ – Eugeniusz Ćwirlej – Malarstwo – Andrzej Podolak – Malarstwo   /wystawa retrospektywna/ – Marek Trzeciak – Fotografia Artystyczna – Wystawa poplenerowa Międzynarodowego   Interdyscyplinarnego Spotkania Twórców   CZŁOPA ‘99 – “Schwerin jakiego nie znamy” – Fotografia – Alevtina Kojina, Viatcheslav Ivanov   Grafika i Rysunek /Kronsztadt – Rosja/ – Szczepan Sadurski – Rysunek satyryczny – Zenon Grześkowiak – Malarstwo

2001

– Salon Pilski Art.’2000 – Jerzy Gąsiorek “Gąsior” – Asamblaż – Rzeźba – Wystawa poplenerowa Interdyscyplinarnych   Spotkań Twórców – CZŁOPA ‘2000

– Przemysław Olczak –   “Pogranicza  rzeczywistości” /malarstwo/ – Stanisław Mazuś – “Obrazy swojskie”   /malarstwo/ – “Współczesne malarstwo meksykańskie”   /wystawa 8 artystów z Guadalajany/ – Andrzej Kołodziejczyk – “W ramie”   /rzeźba – malarstwo/ – “Laureaci biennale plastyki bydgoskiej   1992 – 2000” – “Prymas Kardynał Stefan Wyszyński   w powiecie pilskim” /ekspozycja zorganizowana   wspólnie z Powiatową Biblioteką Publiczną   w Pile/ – “Profesor Wiktor Zin – “Rysunki z wykładów” – Anna Lejba, Tadeusz Ogrodnik –   “Tkanina – Malarstwo – Rysunek” – Ryszard Ćwirlej – Malarstwo – Tomasz Perlicjan – “Magia papieru”   /rysunek – malarstwo/ – “Dialogi z przeszłością”- część III   Fotografia prasowa – Danuta “Dagry” Grabowska – Malarstwo

2002

– Salon Pilski Art.’2001 – “150 lat Porcelany w Chodzieży” /wystawa/ – Zbigniew Kosicki – Malarstwo – Wystawa poplenerowa Międzynarodowego   Interdyscyplinarnego Spotkania Twórców   – CZŁOPA ‘2001 – Małgorzata Borowiecka – “Manekiny” /rysunek/ – Ogólnopolska wystawa fotografii   “Między nami” – Rafał Boettner-Łubowski – Rzeźba – “Grafika i Rysunek” /ze zbiorów BWA i UP/ – “W świecie książki dziecięcej” /ekspozycja   zorganizowana wspólnie z Powiatową   Biblioteką Publiczną w Pile/ -“Salon najmłodszych” /prezentacja działalności   edukacyjnej BWA i UP/ – “Janusz Kapusta w New York Times”   Rysunek satyryczny – “Polska szkoła plakatu” /ze zbiorów BWA i UP/ – “Z lekcji widzenia”- Pokaz prac uczniów   Anny Lejby – Grażyna Kielińska – Malarstwo

2003

– Salon Pilski Art.’2002 – Eugeniusz Ćwirlej – Malarstwo – “WIR MY” – Malarstwo, rzeźba, działania   paraplastyczne /ekspozycja zorganizowana   przez BWA  w Bydgoszczy/ – Alfred Aszkiełowicz – Malarstwo – Grafika – ks. Tadeusz Furdyna – “Misterium światła”   /64 projekty witraży, 9 obrazów olejnych/  – Anna Szymanek – “Rysunek, ceramika,   malarstwo” – Jerzy Puciata – Malarstwo – Józef Petruk, Wiesław Koronowski,   Rafał Boettner-łubowski – Rzeźba – Janusz Argasiński – Malarstwo   /30 lat pracy twórczej/ – Wystawa poplenerowa Międzynarodowego   Interdyscyplinarnego Spotkania Twórców   – CZŁOPA ‘2002 – Barbara Pierzgalska-Grams   “Światło – niecierpliwe poszukiwania”   /wystawa pastele/ – Arkadiusz Zenela – “Pasja życia” – Malarstwo   /wystawa pośmiertna/

2004

– Salon Pilski Art.’2003 – Hanna Ograbisz-Krawiec   “Przyczółki przyziemności” – Rzeźba – Janusz Korpal – “Dęby rogalińskie”   Fotografia – “Sztuka europejska”   Malarstwo – Grafika – Fotografia   /z kolekcji BWA i UP/ – Tadeusz Wyrwa-Krzyżański –   “Z księgi symboli”- Rysunek /wystawa   jubileuszowa – 35 lat pracy twórczej/ – Ewa Podolak – “TRANSFORMACJE” – Pastel   /wystawa jubileuszowa – 35 lat pracy twórczej/ – Eugeniusz Repczyński – “Obrazy portretowe”   Malarstwo – Wystawa poplenerowa Interdyscyplinarnych   Spotkań Twórców – CZŁOPA ‘2003 – “Salon najmłodszych” /prezentacja działalności   edukacyjnej BWA i UP/ – Eugeniusz Ćwirlej – “Malarstwo pejzażowe” – Danuta Karasińska – Malarstwo – Pavel Hlavaty/Czechy/ – Grafika – Agnieszka Ulanowska -“Moto Salon”   /dyplom ASP – 2004/

2005

– Salon Pilski Art.’2004 – Josef Vachal i inni /symbolizm i poetyzm   w grafice czeskiej I połowy XX wieku/ – Wido Buller – Rzeźba – “W świecie książki dziecięcej”/ekspozycję   zorganizowano wspólnie z Powiatową   Biblioteką Publiczną w Pile/ – Gertraud Maria Baudy – “Pismo obrazowe”   /malarstwo/ – Eugeniusz Ćwirlej – Malarstwo   /wystawa jubileuszowa/ – Józef Stolorz – Malarstwo – Roman Kosmala – Rzeźba – Michał Bajsarowicz – Malarstwo

– Wystawa poplenerowa Międzynarodowe   Interdyscyplinarne Spotkania Twórców   – CZŁOOPA ‘2004 – Salon Najmłodszych /prezentacja działalności   edukacyjnej BWA i UP/ – Marta Tomaszewska – Malarstwo – Joanna Wysocka – “Komunikaty wizualne”   Grafika – Milena Michałek-Toczek   “Jasność bywa iluzoryczna” – Grafika – Agnieszka Malinowska-Kołcon – Fotografia – Tomasz Perlicjan – Malarstwo

2006

– Salon Pilski Art.’2005 – “Andersen – człowiek i pisarz” /wystawa   przygotowana przez Muzeum Miasta Odense/ – Anna Janiak – Malarstwo /jedwab malowany/ – Eugeniusz Repczyński – “Malarstwo figuralne”   /wystawa jubileuszowa/ – Mike Abrahams Wiara – Faith – Fotografia – Małgorzata Filarecka, Tomasz Lewiński –   Malarstwo – Ilona Sapka – “Mój pejzaż” – Malarstwo – Piękna książka /wystawa ilustracji   zorganizowana wspólnie z Powiatową   i Miejską Biblioteką Publiczną w Pile/ – Izabela Idzikowska – Grafika – Stanisław Pręgowski – Fotografia   /wystawa jubileuszowa/ – Wystawa poplenerowa Międzynarodowe   Interdyscyplinarne Spotkania Twórców   – CZŁOPA ‘2005 – Salon Najmłodszych /prezentacja działalności   edukacyjnej BWA i UP/ – Renata Wojnarowicz – Malarstwo – Lech Biernacki – Malarstwo kartonowe – Olga Tykwińska – Przed debiutem – Fotografia

2007 

Spotkanie z artystą odbyło się 11 maja 2007 roku w Galerii BWAiUP w Pile przy ul. Ludowej i zainaugurowało wystawę jego malarstwa. Na wystawie można oglądać prace z najnowszych cykli: „Parasolnie Płyną w Sztolnie” oraz „Sensy Byty Mary”. Znalazły się tutaj także obrazy z cyklu „Japońskiego” oraz jeden z najbardziej intrygujących „Ogród Jozafata”. Do 1 czerwca 2007 roku fani kompozytora mają okazję poznać jego inne oblicze – to widzialne.

Dnia 23 maja 2007 odbyła się biesiada literacka. Zaproszeni pisarze przedstawiali swoją najnowszą twórczość.

Literaci: Danuta Bachta – Klemczak, Bogusław Chmiel, Jan Kasper, Ryszard Kilar, Henryk Liszkiewicz, Stanisław Neumert, Jolanta Nowak-Węklarowa, Robert Pikuła, Eliza Piotrowska, Zuzanna Przeworska i Wydawnictwo Media Zet, Aleksander Rozenfeld, Mieczysław Ślesicki, Jerzy Utkin, Tadeusz Wyrwa – Krzyżański.

W ramach XII Nadnoteckich Dni Literatury odbył się benefis z okazji 25-lecia pracy twórczej Jerzego Utkina.

15 czerwca 2007 r. została otwarta wystawa akwafort Franziski Uhl – niemieckiej artystki, specjalizującej się w grafice i rzeźbie. Franziska Uhl żyje i pracuje w Polsce – we wsi Kunice, po polskiej stronie Odry oraz w Berlinie. Studiowała pod kierunkiem prof. Kettner’a na Akademii Sztuk Pięknych w Dreźnie, w 1993 roku uzyskała dyplom z malarstwa i grafiki. Od 1989 wzięła udział w licznych, indywidualnych i zbiorowych wystawach w: Niemczech, Brazylii, Kanadzie, Anglii, Austrii, Polsce, Szwajcarii, Czechach i Stanach Zjednoczonych. Jest również laureatką wielu stypendiów, grantów oraz uczestniczką wielu sympozjów o sztuce.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pile oraz Biuro Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile zorganizowali spotkanie z autorem kryminałów Markiem Krajewskim. Spotkanie odbyło się 21 czerwca 2007 w Galerii BWAiUP w Pile przy ul. Ludowej 11

Plener artystyczny „Zapis przestrzeni” jest kontynuacją przedsięwzięcia zainaugurowanego w 1977 roku, imprezą cykliczną, doroczną (31. edycja), o zasięgu międzynarodowym, skierowanym do profesjonalnego środowiska twórczego. Ideą 31. pleneru jest obszar penetracji twórczej przestrzeni, czasu, pamięci, historii, a celem możliwość konfrontacji, wymiana artystycznych osiągnięć i dokonań twórczych uczestników. W zamian za udział w plenerze uczestnicy przekazują – w formie darowizny – po dwie prace (obrazy, grafiki, fotografie) na rzecz Biura Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile.

Wernisaż 26 października 2007, godz. 19.00, Mała Galeria BWAiUP w Pile. „Nieoczekiwane piękno” to prezentacja wybranych fotografii powstałych na przestrzeni ostatnich 3 lat. Prace przedstawione wystawie nawiązują do przewartościowań na polu mody. Są próbą wpisania się w świat zawłaszczony przez sztuczność i stylizację. To wkraczanie w obszary zatracenia rzeczywistości pochłoniętej przez wszechobecną inscenizacje. Interesuje mnie sam proces przerysowania i kiczu, pozbawienia zasadniczej istoty piękna.

Wojciech Beszterda – Aneksje

28 grudnia 2007 roku w Galerii BWAiUP w Pile odbył się wernisaż wystawy: 31. Przegląd Twórczości Artystów Środowiska Pilskiego Salon Pilski ART 2007. W wernisażu wzięli udział znakomici goście: Mieczysław Augustyn Senator RP, Tomasz Bugajski Starosta Pilski, Zbigniew Kosmatka Prezydent Miasta Piły oraz liczne grono twórców i miłośników sztuki.

2008

28 lutego odbył się wernisaż wystawy malarstwa Agnieszki Opali „Samotność kontrolowana”. Po zwyczajowym wprowadzeniu i przedstawieniu artystki przez Dyrektora BWA Andrzeja Podolaka zabrała głos pani Grażyna Banaszkiewicz, która barwnie opowiedziała o twórczości autorki. Następnie pan Bogusław Mikita wręczył autorce list gratulacyjny od Starosty Powiatu wraz z bukietem błękitnych róż.

14 marca w Małej Galerii Biura Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych odbył się wernisaż wystawy „Salon najmłodszych”. Udział wzięli: Teresa Bobin Małgorzata Borsukiewicz Maria Dąbrowska Aleksandra Gromadzińska Irena Lenart Marta Kaczmarek Katarzyna Krzykowska Mateusz Kurzyk Lena Siluk Maria Starszak Joanna Stochaj Barbara Taterka Ilona Tecław Dorota Zielińska Agata Bielicka Ewelina Stapyra

Od 18 kwietnia 2008 roku można oglądać w Małej Galerii BWA przy ul Boh. Stalingradu w Pile wystawę Rafała Boettnera-Łubowskiego pod tytułem „Cytacje”. Zgromadzono na niej prace graficzne, rysunki i rzeźby.

Dnia 9 maja 2008 r. otwarta została wystawa prac Hanny Marii Ograbisz-Krawiec PARAWANY I PO-MOSTY.

23 maja otwarto wystawę promocyjną fotografii i malarstwa Marzeny Marii Twardawej pt. „Paris, je t’aime…”

6 czerwca 2008 roku odbył się wernisaż wystawy rysunku i malarstwa Stefana Sławińskiego pt. ŚLAD DOTYKU. Artysta zaprezentował kilkadziesiąt aktów kobiecych w rozmaitych konfiguracjach i układach, przetworzone rysunkowo i malarsko na wiele sposobów.

11 lipca 2008 roku odbył się wernisaż wystawy Joanny Gugały (rzeźba) i Marty Tomaszewskiej (malarstwo).

W piątek 1. 08. 2008 r. w Małej Galerii BWAiUP w Pile odbył się wernisaż wystawy Małgorzaty Białej „Spotkanie z aniołami”.

22 sierpnia 2008 roku odbył się wernisaż wystawy Rosława Szaybo „Piękno użyteczne”. Na wystawie zaprezentowano projekty plakatów i okładek płytowych wybrane z bogatego dorobku twórcy. Wystawę poprzedziło spotkanie z autorem, zorganizowane w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pile. W spotkaniu wziął udział dziennikarz i pisarz Krzysztof Mroziewicz.

W ramach obchodów 40-lecia pracy twórczej Tadeusza Wyrwy-Krzyżańskiego 12 września 2008 roku otwarto w Małej Galerii wystawę jego rysunków pod tytułem „Zaciemnienia stare i nowe”.

19 września 2008 otwarto wystawę Sąsiedzi • Nachbarn • Naboer • Neighbours. Wzięło w niej udział sześcioro artystów z trzech krajów: Marianne Fossgreen i Kissa Tindal z Danii, Dagmar Haucke-Liebsher i Susanne Pfeiffer z Niemiec oraz Wojciech Beszterda i Tadeusz Ogrodnik z Polski.

17 października 2008 w Małej Galerii BWA i UP w Pile otwarto wystawę malarstwa Małgorzaty Piątek-Grabczyńskiej i Gabriela Grabczyńskiego pod tytułem „Cytat”.

18 listopada 2008 roku, w galerii BWAiUP przy ul. Ludowej 11 odbył się koncert jazzowy kwintetu New Bone.

21 listopada 2008 roku odbył się w Małej Galerii wernisaż wystawy malarstwa i grafiki sześciu artystek wywodzących się z Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu. Dawne koleżanki ze studiów, dziś rozproszone po kraju spotkały się na wspólnej wystawie.

28 listopada 2008 roku w Galerii BWAiUP przy ul. Ludowej 11 w Pile odbył się wernisaż wystawy tkaniny unikatowej autorstwa Barbary Pierzgalskiej-Grams.

19 grudnia 2008 roku w Małej Galerii odbył się wernisaż wystawy malarstwa Janusza Argasińskiego związanej z 35-leciem jego twórczości.

Dnia 29 grudnia 2008 roku odbył się wernisaż wystawy

SALON PILSKI – ART 2008

 2009

 30 stycznia 2009 w Małej Galerii odbył się wernisaż wystawy malarstwa Renaty Wojnarowicz.

12 lutego 2009 roku w Salonie BWAiUP odbył się koncert Janusza Strobla (gitara) i Anny Stankiewicz (śpiew). Wrażeń nie da się opisać. Kto nie był, niech żałuje.

20 lutego 2009 roku odbył się wernisaż wystawy poplenerowej „Malwa ’08”. Tegoroczny 32. Plener Artystyczny trwał od 1 do 12 września 2008 roku po raz pierwszy w Ośrodku Wczasowym „Malwa” w Luchowie (gmina Łobżenica, powiat pilski). Komisarzem artystycznym była Elżbieta Wasyłyk. Uczestniczyło w nim 14 twórców z całego kraju.

13 marca 2009 roku w Małej Galerii BWA otwarto wystawę studentów WSSU w Szczecinie. Autorzy studiują w Pracowni Projektowania Znaku i Form Identyfikacyjnych prof. Andrzeja Tomczaka oraz w Pracowni Plakatu prof. Grzegorza Marszałka.

27 marca 2009 roku odbył się wernisaż – młodej artystki z Poznania.

24 kwietnia 2009 roku odbył się w salonie BWAiUP w Pile wernisaż wystawy malarstwa Marka Haładudy.

8 maja 2009 r. w Małej Galerii BWAiUP otwarto wystawę malarstwa Iwony Widawskiej na 30-lecie pracy twórczej.

W sobotę 16 maja 2009 r. w ramach ogólnoeuropejskiej Nocy Muzeów odbyły się różnorodne imprezy w pilskim BWA.

W sobotę 16 maja 2009 r. w ramach ogólnoeuropejskiej Nocy Muzeów odbyły się różnorodne imprezy w pilskim BWA.

5 czerwca 2009 r. w Małej Galerii BWAiUP została otwarta wystawa pasteli Barbary Pierzgalskiej-Grams pt. Impresje…

26 czerwca odbył się wernisaż wystawy Adama Wsiołkowskiego, rektora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Artysta zaprezentował swoje malarstwo, rysunek, grafikę i video.

10 lipca 2009 r. w Małej Galerii odbył się wernisaż wystawy Dyplony ’09, na której zaprezentowano prace dyplomowe trójki absolwentów wzornictwa.

24 lipca 2009 roku odbył się wernisaż wystawy Linasa Domarackasa – Rozwodniona historia. Artysta zaprezentował na niej swoje rysunki i malarstwo.

W Małej Galerii BWAiUP 7 sierpnia odbył się wernisaż prac członków i członkiń zespołu plastycznego prowadzonego przez Ewę Podolak.

28 sierpnia 2009 roku odbył się w Galerri BWAiUP w Pile wernisaż wystawy malarstwa Lucyny Pach pod tytułem W poszukiwaniu antynomicznych stanów.

4 września 2009 roku odbył się wernisaż wystawy malarstwa Agnieszki Stańczyk.

Agnieszka Stańczyk – urodzona w Pile w 1979 roku. Absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Bydgoszczy. Studia w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w latach 1999–2005 na Wydziale Malarstwa i Grafiki. Dyplom z wy­róż­nie­niem w pracowni prof. M. Świeszewskiego, aneks z witrażu w pracowni prof. A. Dyakowskiego.

W dniach 31. 08.–12. 09. 2009 odbył się plener artystyczny pod nazwą 33. Interdyscyplinarne Spotkania Twórców – „MIĘDZY NAMI” – Malwa 2009.

25 września odbył się wernisaż wystawy 3 × grafika – Mackiewicz, Rygielski, Zajko.

9 października 2009 roku w Małej Galerii BWAiUP odbył się wernisaż wystawy malarstwa Tomasza Perlicjana Figurabstra

23 października 2009 r. odbył się wernisaż wystawy malarstwa Kazimierza Rocheckiego pt. Ziemia i powietrze.

6 Listopada 2009 r. w Małej Galerii BWAiUP odbył się wernisaż wystawy Andrzeja Tomczaka pt. Dla Was – ilustracje. Autor przedstawił wybór prac z bogatego, kilkudziesięcioletniego dorobku w dziedzinie ilustracji książkowej.

W piątek 20 listopada otwarto w Galerii BWAiUP przy ul. Ludowej ostatnią wystawę w starym obiekcie – wystawę fotoGRAFIKA Zofii Kawalec-Łuszczewskiej.

27 listopada 2009 r. odbyło się uroczyste otwarcie nowego obiektu przy ulicy Okrzei 11, w którym znalazły miejsce dwie instytucje kulturalne: Młodzieżowy Dom Kultury „Iskra” oraz Biuro Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych.

11 grudnia w Małej Galerii BWA otwarto wystawę prac członków Związku Artystów Plastyków. Związek Artystów Plastyków powstał w 1990 roku. Jest Związkiem o zasięgu ogólnopolskim, który zrzesza 225 artystów. Prezesem Zarządu Krajowego ZAP jest Wacław Kubski, Prezesem Oddziału Pilskiego ZAP jest Edward Andrzej Ryłko. Związek organizuje plenery malarsko-rzeźbiarskie w kraju i za granicą. Jednym z wielu zadań ZAP było stworzenie w 2002 roku „Salonu Wielkopolskiego”, który corocznie odbywa się w Muzeum Ziemi Czarnkowskiej w Czarnkowie. Członkowie Związku biorą czynny udział w aukcjach dobroczynnych na rzecz dzieci niepełnosprawnych i domów dziecka.

30 grudnia 2009 roku odbył się uroczysty wernisaż XXXIII Salonu Pilskiego „Art 2009”. W otwarciu uczestniczył Starosta Pilski Tomasz Bugajski, Prezydent Miasta Piły Zbigniew Kosmatka oraz senatorowie RP – Mieczysław Augustyn i Piotr Głowski.

KONTYNUACJA RELACJI Z WYSTAW Z LAT 2007 – 2016 NA STRONIE GŁÓWNEJ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Wszystkie wcześniejsze relacje wideo do pobrania z naszego serwera:

Art 2006 Salon Pilski. Trzecia część relacji z wystawy – prezentacja wystawionych prac. Format: WMV 360×288; Czas 7:58; Rozmiar: 14,90 MB.

ART 2006 Salon Pilski. Oficjalna część wernisażu – pierwsza część relacji. 28 grudnia 2006. Galeria BWAiUP, ul. Ludowa 11; Format: Windows Media Video 360×288; Czas: 14:00; Rozmiar: 23,00 MB

Piękna Książka. Wystawa ilustracji do książki dziecięcej. 4 października 2006. Galeria BWAiUP, ul. Ludowa 11; Format: Windows Media Video 360×288; Czas: 2:23; Rozmiar: 3,13 MB

Olga Tykwińska – PRZED DEBIUTEM – fotografia. 29 września 2006. Mała Galeria BWAiUP, ul. Boh.Stalingradu 7; Format: Windows Media Video 360×288; Czas: 3:19; Rozmiar: 5,16 MB

Art 2006  Piękna Książka  Olga Tykwińska Pomilczymy o wszystkim  Ilona Sapka

Jerzy Utkin – POMILCZYMY O WSZYSTKIM. 27 września 2006. Galeria BWAiUP, ul. Ludowa 11; Format: Windows Media Video 360×288; Czas: 4:46; Rozmiar: 4,71 MB

Ilona Sapka – mój pejzaż, malarstwo. 8 września 2006. Galeria BWAiUP, ul. Ludowa 11; Format: Windows Media Video 360×288; Czas: 4:35; Rozmiar: 5,32 MB

Lech Biernacki – malarstwo kartonowe. 18 sierpnia 2006. Mała Galeria BWAiUP, ul. Boh.Stalingradu 7; Format: Windows Media Video 360×288; Czas: 4:34; Rozmiar: 8,24 MB

Renata Wojnarowicz – malarstwo. 9 czerwca 2006. Mała Galeria BWAiUP, ul. Boh.Stalingradu 7; Format: Windows Media Video 360×288; Czas: 4:16; Rozmiar: 7,44 MB

The Globetrotters – koncert jazzowy. 9 maja 2006. Galeria BWAiUP, ul. Ludowa 11; Format: Windows Media Video 524×288; Czas: 2:51; Rozmiar: 4,83 MB

Lech Biernacki  The Globetrotters Salon Najmłodszych  Eugeniusz Repczyński  Eugeniusz Repczyński - wywiad

Salon Najmłodszych. 28 kwietnia 2006. Mała Galeria BWAiUP, ul. Boh.Stalingradu 7; Format: Windows Media Video 360×288; Czas: 4:09; Rozmiar: 7,23 MB

Eugeniusz Repczyński – 40-lecie pracy twórczej. 7 kwietnia 2006. Galeria BWAiUP, ul. Ludowa 11; Format: Windows Media Video 360×288; Czas: 7:00; Rozmiar: 10,50 MB

Eugeniusz Repczyński – wywiad. 7 kwietnia 2006. Galeria BWAiUP, ul. Ludowa 11; Format: Windows Media Video 360×288; Czas: 6:13; Rozmiar: 5,74 MB

Człopa 2005 – wystawa poplenerowa. 10 marca 2006. Mała Galeria BWAiUP, ul. Boh. Stalingradu 7; Format: Windows Media Video 360×288; Czas: 5:06; Rozmiar: 8,84 MB

Janiak Anna – malarstwo – jedwab malowany. 24 lutego 2006. Galeria BWAiUP, ul. Ludowa 11; Format: Windows Media Video 352×288; Czas: 4:18; Rozmiar: 9,91 MB

Hans Christian Andersen  Anna Janiak  Człopa 2005  Art 2005 Salon Pilski  Michał Bajsarowicz

HANS CHRISTIAN ANDERSEN – Człowiek i pisarz – wystawa. 13 lutego 2006. Galeria BWAiUP, ul. Ludowa 11; Format: Windows Media Video 320×240; Czas: 4:37; Rozmiar: 7,72 MB

XXIX Salon Pilski ART 2005. 28 grudnia 2005. Galeria BWAiUP, ul. Ludowa 11; Format: Windows Media Video 320×240; Czas: 8:55; Rozmiar: 14,80 MB

Michał Bajsarowicz – malarstwo. 18 listopada 2005. Galeria BWAiUP, ul. Ludowa 11; Format: Windows Media Video 320x240px; Czas: 5:45; Rozmiar: 9,59 MB

Roman Kosmala – rzeźba&rysunek. 9 września 2005. Galeria BWAiUP, ul. Ludowa 11; Format: Windows Media Video 320x240px; Czas: 4:19; Rozmiar: 5,16 MB

Milena Michałek-Toczek – jasność bywa iluzoryczna. 26 sierpnia 2005. Mała Galeria BWAiUP, ul. Boh. Stalingradu 7; Format: Windows Media Video 320x240px; Czas: 4:27; Rozmiar: 6,08 MB

Roman Kosmala  Milena Michałek-Toczek  Józef Stolorz  Joanna Wysocka  City Jazz Trio

Józef Stolorz – malarstwo. 5 sierpnia 2005. Galeria BWAiUP, ul. Ludowa 11; Format: Windows Media Video 320x240px; Czas: 3:56; Rozmiar: 6,50 MB

Joanna Wysocka – grafika. 6 maja 2005. Mała Galeria BWAiUP, ul. Boh. Stalingradu 7; Format: Windows Media Video 320x240px; Czas: 3:37; Rozmiar: 6,07 MB

City Jazz Trio & Dirk Engelhardt – koncert. 17 czerwca 2005. Galeria BWAiUP, ul. Ludowa 11; Format: Windows Media Video 320x240px; Czas: 5:27; Rozmiar: 4,05 MB

Gertraud M. Baudy – malarstwo. 3 czerwca 2005. Galeria BWAiUP, ul. Ludowa 11; Format: Windows Media Video; Czas: 3:56; Rozmiar: 5,86MB

Marta Tomaszewska – malarstwo. 13 maja 2005. Mała Galeria BWAiUP, ul. Boh. Stalingradu 7; Format: Windows Media Video 320x240px; Czas: 2:57; Rozmiar: 4,89 MB

Wido Buller – rzeźba. 1 kwietnia 2005. Galeria BWAiUP, ul. Ludowa 11; Format: Windows Media Video 320x240px; Czas: 3:06; Rozmiar: 1,93 MB

Josef Vachal i inni – grafiki. 25 lutego 2005. Galeria BWAiUP, ul. Ludowa 11; Format: Windows Media Video 320x240px; Czas: 5:29; Rozmiar: 3,80 MB

Quartet Modern – koncert jazzowy. 4 lutego 2005. Galeria BWAiUP, ul. Ludowa 11; Format: Windows Media Video 320x240px; Czas: 4:42; Rozmiar: 3,51 MB

Gertraud M. Baudy  Josef Vachal  Wido Buller  Marta Tomaszewska  Quartet Modern

Miłego oglądania.

 

Skip to content