Andrzej Maciej Łubowski: Obrazy rzeczywiste i nierealne. Zaproszenie

Andrzej Maciej Łubowski: Obrazy rzeczywiste i nierealne. Zaproszenie

Zapraszamy na wernisaż!

Kolejna interesująca wystawa w naszej Galerii:

Andrzej Maciej Łubowski: Obrazy rzeczywiste i nierealne.

Andrzej Maciej Łubowski – artysta malarz, profesor sztuk plastycznych, animator życia artystycznego, działacz Związku Polskich Artystów Plastyków, pedagog zaangażowany na stanowisku profesora zwyczajnego w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych w Poznaniu w latach 2006–2015 oraz w Wyższej Szkole Artystycznej w Warszawie. Od 2015 profesor na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej. Otwarcie wystawy: 8 kwietnia (piątek) o godz. 19.00. Zapraszają: BWAiUP w Pile, Powiat Pilski oraz Autor

***

Andrzej Maciej Łubowski o wystawie, którą pokażemy w Pile:

– Na wystawie prezentowanej w Galerii BWAiUP w Pile postanowiłem przedstawić wybór prac z trzech serii. Dwie z nich tworzyłem niemal równolegle. Jedna – pt. Okna, składa się z obrazów olejnych, opartych na fotografii namalowanych na płótnie. Drugą – pt. Presje tworzą obiekty malarskie, powstałe z wielokrotnego załamania płaszczyzny obrazów, utrzymanych w czerwieniach, przedstawiających powiększone wizerunki twarzy. Presje anektują przestrzeń rzeczywistą i następuje przemieszanie przestrzeni iluzyjnej, namalowanej na powierzchni obrazu, z przestrzenią pomieszczenia ekspozycyjnego. W wyniku tej sytuacji przestrzeń rzeczywista zostaje włączona w obręb oddziaływania dzieła artystycznego. (…)

Natomiast seria pt. Okna składa się z płaskich obrazów malarskich, nawiązujących w pewien sposób do moich prac z okresu hiperrealistycznego, w których malowałem krypto-autoportrety na tle pobrużdżonej ziemi, w pejzażach wielkomiejskich wykopów. Jednak Okna są w warstwie formalnej bardziej skoncentrowane na przestrzeni, przestrzeni iluzyjnej, spotęgowanej skontrastowaniem planów: ciemnego wnętrza ze świetlistym pejzażem. Tym razem, w przeciwieństwie do Presji, w których przestrzeń była uaktywniona na zewnątrz, w Oknach jest ona skierowana do wnętrza obrazu, niemal w głąb ściany, na której jest umocowany obraz.

Trzecia seria zapoczątkowana została w czasie lockdownu po pojawieniu się w Polsce pandemii, spowodowanej wirusem covid 19. Właśnie wtedy została zamknięta dla zwiedzających wystawa moich prac pt. Obiekty i obrazy w Galerii Test w Warszawie, gdzie pokazałem m.in. serię Okna, w której przedstawiałem postacie w zaciemnionych pomieszczeniach, na tle okna przedstawiającego świetlisty pejzaż. Obrazy te traktujące o egzystencji ludzkiej zaczęły nabierać treści dotyczących sytuacji pandemicznej i były odbierane jako odnoszące się do zamknięcia.

Podczas lockdownu poczułem, jak ważne stały się relacje międzyludzkie i kontakt z innymi ludźmi w swobodnych sytuacjach codzienności. Zacząłem więc malować serię obrazów przedstawiających większe grupy ludzi. Pierwszym był obraz pt. Plaża. Kiedy zostały już zniesione surowe obostrzenia, kontynuację tej serii zatytułowałem Turyści.

Prace z tych trzech serii łączą pewne wspólne cechy. Są one oparte na fotografii i są namalowane na płótnie, w technice malarstwa olejnego. Widzenie fotograficzne jest zakorzenione w świadomości współczesnych ludzi, gwałtowny postęp technologiczny spowodował, że prawie wszyscy ludzie łącznie z dziećmi posiadają aparaty fotograficzne o dobrych parametrach w telefonach komórkowych. Robiąc zdjęcia, robię coś bardzo powszechnego, jestem taki jak wszyscy, w pewnym zakresie jestem anonimowy. Natomiast idea obrazu malarskiego, zawarta w tych moich pracach, jest dla mnie ważna, ponieważ przywołuje konotacje związane z kulturą na przestrzeni wieków, w której się ukształtowałem oraz pomaga mi przetransponować fotografię na obraz malarski z zakodowaną w nim moją wrażliwością. Można powiedzieć, że realizuję w ten sposób potrzebę tożsamości.

***

Andrzej Maciej ŁubowskiUrodził się w 1946 roku w Poznaniu. Studia w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie ukończył dyplomem z Malarstwa w 1971 r. w Pracowni prof. Stefana Gierowskiego. Po ukończeniu studiów wrócił do Poznania. W 2010 r. uzyskał tytuł profesora sztuk plastycznych. Jest działaczem Związku Polskich Artystów Plastyków, profesorem na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej, animatorem życia artystycznego i kuratorem licznych wystaw. Zorganizował około 50 wystaw indywidualnych swojej twórczości z zakresu malarstwa, brał także udział w wielu wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Jego prace znajdują się w muzeach oraz innych zbiorach państwowych i prywatnych, w tym w Kolekcji Sztuki XX i XXI wieku w Muzeum Sztuki w Łodzi, jest odznaczony brązowym i srebrnym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis.

Zapraszamy!

Skip to content