Agnieszka Szymańska w Galerii Debiutów – zaproszenie

Agnieszka Szymańska w Galerii Debiutów – zaproszenie

Kolejna artystka debiutuje w pilskim BWA.

Biuro Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile wraz z Powiatem Pilskim zapraszają na kolejną wystawę do Galerii Debiutów. Swoje prace zaprezentuje pilanka, absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Agnieszka Szymańska.

Wernisaż wystawy w czwartek, 13 stycznia, o godz. 18.00.

– Mocno fascynujący jest fakt, że po ubiegłorocznych wystawach prac absolwentek: Marty Zatylny, Karoliny Smorawskiej, Olimpii Kogut i Ori Gawrońskiej, możemy kontynuować prezentację młodej, pilskiej sztuki – mówi Edmund Wolski, dyrektor BWAiUP zapraszając po raz pierwszy w 2022 roku do Galerii Debiutów BWA.

Swoje prace zaprezentuje Agnieszka Szymańska, która w 2020 ukończyła studia na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, uzyskując tytuł magistra sztuki na kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki o specjalności konserwacja i restauracja malarstwa i rzeźby polichromowanej.

Agnieszka Szymańska to konserwatorka zabytków i artystka. Wychowywała się i dorastała w Pile, gdzie od najmłodszych lat rozwijała swoje umiejętności plastyczne i muzyczne. Ścieżkę artystyczną jako swoją przyszłość obrała dopiero w klasie maturalnej doskonaląc swoje umiejętności rysunkowe i malarskie pod okiem malarki Lucyny Pach w pracowni Młodzieżowego Domu Kultury „Iskra” w Pile. Studia ukończyła w 2020 roku na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Uzyskała tytuł magistra sztuki na kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki o specjalności konserwacja i restauracja malarstwa i rzeźby polichromowanej. Pracę dyplomową zrealizowała pod kierunkiem dra Solidy Lim rekonstruując fragment malowidła ściennego przedstawiającego legendę Reamker (khmerska wersja indyjskiej Ramayany), zdobiącego ściany galerii otaczającej dziedziniec Srebrnej Pagody (świątyni buddyjskiej) będącej częścią kompleksu Pałacu Królewskiego w Phnom Penh – stolicy Kambodży. Za zrealizowany dyplom otrzymała nagrodę wydziałową im. Leonarda Torwirta. Publiczną działalność artystyczną podejmowała już w trakcie studiów uczestnicząc w wielu wystawach krajowych. Ponadto rozwijała umiejętności i poszerzała wiedzę konserwatorską w trakcie praktyk zawodowych i projektów zagranicznych. Aktualnie realizuje się podejmując prace konserwatorskie przy sakralnych obiektach zabytkowych oraz tworząc – głownie w zakresie malarstwa sztalugowego.

Tworzy także kopie słynnych dzieł; m.in. wykonała m.in. malowany w technice fresku mokrego autoportet Filippino Lippiego z II poł. XV wieku, a także kopie malarstwa gotyckiego oraz malarstwa nowożytnego (np. obraz Gustava Klimta „Judyta z głową Holofernesa” czy obraz Apoloniusza Kędzierskiego „Kwiaty wiosenne”).

– Będzie to piąta debiutantka prezentująca swoje prace w Galerii Debiutów BWA. Po wystawach Marty Zatylny, Karoliny Smorawskiej, Olimpii Kogut i Ori Gawrońskiej, kolej na Agnieszkę Szymańską. Przypomnę, że wszystkie te talenty wyszły „spod ręki” pilskiej artystki Lucyny Pach i szkoliły swoje artystyczne umiejętności po sąsiedzku z naszą Galerią, czyli na zajęciach w Młodzieżowym Domu Kultury „Iskra”. Ten powtarzający się po raz kolejny piękny scenariusz jest dowodem na to, że praca wykonana po tamtej stronie budynku, procentuje tym, że pokazuje się swoje prace tu, w Galerii BWA, najpierw w Galerii Debiutów, a za kilka lat – jestem o tym przekonany – w dużej galerii na indywidualnej wystawie – mówi dyrektor BWA Edmund Wolski.

Dodajmy, że wszystkie debiutujące w minionym roku w Galerii Debiutów artystki, a także Agnieszka Szymańska, prezentują obecnie swoje prace na Salonie Pilskim, wystawie zbiorowej Przeglądu Twórczości Artystów Środowiska Pilskiego 2021. Można je oglądać do 25 lutego br.

Skip to content