Pożegnaliśmy ŚP Eugeniusza Ćwirleja

Pożegnaliśmy ŚP Eugeniusza Ćwirleja

Z głębokim żalem pożegnaliśmy ŚP

EUGENIUSZA ĆWIRLEJA Artystę Plastyka

Odszedł od nas wybitny twórca, Kolega o szlachetnym sercu i wielkiej dobroci

Zawsze będziemy dumni z przyjaźni jaką nas darzył

Rodzinie Zmarłego Składamy wyrazy głębokiego współczucia

Dyrektor i Pracownicy Biura Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile oraz Koleżanki i Koledzy

Eugeniusz Ćwirlej

Eugeniusz Ćwirlej

Eugeniusz Ćwirlej - Salon Pilski 2006

Skip to content