15.03.2018 (czwartek) 2018 godz. 18.00; Wykład Elżbiety Wasyłyk pt. „Struktura obrazu. Malarstwo i rysunek”.

15.03.2018 (czwartek) 2018 godz. 18.00; Wykład Elżbiety Wasyłyk pt. „Struktura obrazu. Malarstwo i rysunek”.

 

 

 

 

 

 

 

Metoda strukturalna przedstawiona w skrypcie dla studentów pt. „Struktura obrazu. Malarstwo i rysunek” związana jest z widzeniem przestrzennym. Zastosowana w trakcie studium wprowadza myślenie dynamiką kształtu, zasadniczymi kierunkami sił i punktami ich zbiegu (krzyżowania się). Tego typu myślenie wizualne wzmacnia rozumienie całości obserwowanego kształtu i ułatwia panowanie nie tylko nad najtrudniejszym, tj. wizerunkiem ludzkiego ciała, ale również nad całością wizualnej wypowiedzi w ekranie obrazu. Metoda strukturalna połączona w pierwszej fazie studium ze swobodną konstrukcją szkieletową wyznaczoną zasadniczymi kierunkami sił, umożliwia szybkie poprawki. Taka możliwość w trakcie studium związana jest z zastosowaniem wizualnego instrumentu, który można nazwać sposobem porównawczo-geometrycznym. Polega on na uchwyceniu zewnętrznych, dynamicznych punktów obserwowanego kształtu, połączenia ich (w wyobraźni) w prostą figurę geometryczną i porównanie jej wizualnego charakteru wartości: tj. długości boków, wielkości kątów i ogólnej ekspresji, do analogicznych wartości w realizowanej formie.

red. Elżbieta Wasyłyk

 

Elżbieta Wasyłyk
www.wasylyk.pl

Malarka, teoretyk sztuki, poetka, dr hab. prof. Akademii Sztuki w Szczecinie. Autorka kilku rozległych cykli malarskich, m. in. Paschy prezentowanej w Instytucie Kultury Polskiej w Rzymie  2001 r., Kształtu obecności stanowiącego jej pracę doktorską na Uniwersytecie im. M. Kopernika w Toruniu, Re­Kreacji. Misterium Osoby, będącego dziełem habilitacyjnym na ASP w Krakowie, trzech polichromii – m. in. w kaplicy Kościoła pw. Bożego Ciała w Szczecinie, oraz wielu projektów witraży m. in. w nawie kościoła pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Darłowie. Trzykrotna stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP i Fundacji Jana Pawła II w Rzymie. Laureatka kilku nagród i wyróżnień w dziedzinie malarstwa i poezji m. in. Nagrody ZPAP 23. Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego w Szczecinie, Wyróżnienia w XI Międzynarodowym Konkursie Poetyckim Sen o Karpatach, 2014, Nagrody Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Nagrody Pracy Organicznej im. Marii Konopnickiej w 2017 roku.

Skip to content