Za nami kwietniowy wykład E. Wasyłyk

Za nami kwietniowy wykład E. Wasyłyk

Za nami kolejny wykład prof. Elżbiety Wasyłyk: „Sztuka jako źródło poznania – elementarz widzenia i rozumienia”

Biuro Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile zaprosiło na kolejny wykład o sztuce, który poprowadziła Elżbieta Wasyłyk – artysta malarz, poetka, wykładowca akademicki, specjalista ds. plastyki w BWAiUP.

– Wykłady dr hab. prof. Akademii Sztuki w Szczecinie Elżbiety Wasyłyk są cykliczne i odbywają się w pilskim BWA. Mają charakter otwarty i są adresowane do wszystkich zainteresowanych sztukami plastycznymi – zaznacza E. Wolski.

Pierwszą część wykładu „Sztuka jako źródło poznania – elementarz widzenia i rozumienia” Elżbieta Wasyłyk poświęciła periodyzacji, przedstawiając na osi czasu poszczególne okresy w rozwoju sztuki – do momentu pojawienia się sztuki wczesnochrześcijańskiej. Podczas ostatniego wykładu zebrani mieli natomiast okazję zapoznać się z okolicznościami rozwoju sztuki romańskiej, gotyku, baroku itd. aż do współczesności; była mowa m.in. o tym, jakie sposoby przedstawiania świata właściwe były artystom na przestrzeni lat, o pojawieniu się indywidualizmu w sztuce i okolicznościach jakie wpłynęły na powstanie malarstwa abstrakcyjnego.

– Tematem sztuki barokowej są treści religijne, chrześcijańskie, a forma zbudowana jest na bazie formy renesansowej, która wyraża piękno. Ale pojawia się tu dodatkowa treść mistyczna, która sprawia, że też forma barakowa staje się bardziej dynamiczna, rwąca ku górze, w kierunku Boga – mówiła prof. E. Wasyłyk.

– Impresjoniści skupili się na ulotnym wrażeniu. Fowiści idą jeszcze dalej, w ich realizacjach mocno wybrzmiewa ich stan psychiczny. Silna ekspresja, bardzo subiektywnie traktowany kolor. Jeszcze bardziej odchodzimy tu od treści ulokowanych blisko ziemi i idziemy coraz bardziej w głąb człowieka. Bardzo duża doza subiektywizmu, która pojawia się w końcu XVIII wieku ona w tej chwili po prostu owocuje – przedstawiała kolejne kierunki w sztuce prof. Wasyłyk.

Wykłady urozmaicane są prezentacjami graficznymi, pokazami malarstwa i rzeźby z danych epok. Podczas kolejnych spotkań przyjrzymy się konkretnym epokom bliżej – tworzącym artystom i ich dziełom.

Zapraszamy. O terminie kolejnego wykładu poinformujemy.