Wystawa gotowa!

Wystawa gotowa!

Dofinansowano ze środków Biura „Niepodległa”
w ramach Programu Dotacyjnego „Symbole Narodowe RP”.

Przed nami Dzień Flagi. Z tej okazji wraz z Powiatem Pilskim i z Młodzieżowym Domem Kultury „Iskra” w Pile zapraszamy do strefy rekreacji, która zostanie tego dnia – 2 maja – otwarta przy Starostwie Powiatowym w Pile. Przygotowujemy mnóstwo atrakcji, ciekawych spotkań, koncertów. Nie zabraknie patriotycznych wzruszeń!

Uroczystość rozpocznie się od podniesienia polskiej flagi na maszt przy wspólnym odśpiewaniu hymnu państwowego. W budynku Starostwa otwarte zostanie Pilskie Centrum Tradycji Wojskowych, a od strony Wyspy – strefa rekreacji dla mieszkańców. To tam odbędzie się rodzinny piknik „Polska – Polacy – Biało – Czerwoni”.

W ramach wydarzenia zapraszamy m.in. na plenerową wystawę „Polskie symbole narodowe”, po której zainteresowanych oprowadzać będzie Mirosław Sprenger – kierownik Referatu Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej Delegatura w Bydgoszczy.

Wystawa została przygotowana przez Biuro Edukacji Narodowej IPN Delegatura w Bydgoszczy, a jej autorami są dr Kamila Churska-Wołoszczak, Piotr Wiejak. BWA PP już przygotowało wystawę do ekspozycji w plenerze. Przedstawia się niezwykle interesująco.

Jakim tematom jest poświęcona? Naszym symbolom narodowym: fladze, godłu, hymnowi. Prezentuje historię kraju poprzez zmiany, jakim symbole te przez wieki ulegały. Jej atutem są  ciekawostki dotyczące np. tekstu hymnu, gdzie powstał, ile pierwotnie zawierał zwrotek, które z nich zostały pominięte w obowiązującym dziś tekście:

„Rękopis Józefa Wybickiego zawiera sześć zwrotek, tymczasem zgodnie z Zarządzeniem Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z 1926 r. na hymn składają się tylko cztery (1, 2, 3 i 5). Pozostałe (4, 6) brzmią następująco…” – czytamy na planszy – jak brzmią pominięte zwrotki 4 i 6? – będzie można dowiedzieć się uczestnicząc w pikniku „Polska – Polacy…”.

Wystawa pokazuje także, jak przeobrażał się wizerunek orła z godła polskiego, jak „ewoluowała” korona na jego głowie i jak zmieniały się barwy symboli narodowych. Osobne plansze dotyczą rozróżnienia czym jest godło, czym herb i jakie błędy w tej kwestii popełniano.

„Według heraldyków Orzeł Biały jest godłem herbowym, natomiast godło umieszczone w czerwonym polu to herb Rzeczypospolitej Polskiej. Zapis w obowiązującej ustawie jest zatem błędny i powinien brzmieć: Herbem Polski jest orzeł biały w polu czerwonym o uzbrojeniu (szpony i dziób) złotym oraz takiej koronie otwartej.

Po raz pierwszy błędny zapis nazywający herb godłem pojawił się w stalinowskiej konstytucji z 1952 r. i został powielony w ustawie zasadniczej z 1997 r. Błąd w oficjalnym nazewnictwie spowodował rozdźwięk z zasadami heraldyki, dlatego też do dziś wzbudza dyskusje oraz głosy postulujące naprawę tego stanu” – czytamy na jednej z przygotowanych plansz.

Na wystawie będzie można także zobaczyć jak m.in. wyglądał denar Bolesława Chrobrego, Szczerbiec – miecz koronacyjny królów polskich z widocznym herbem państwa polskiego, rewers pieczęci majestatowej Przemysła II koronowanego w 1295 r., herb Rzeczypospolitej Obojga Narodów, orzeł piastowski – rewersy pieczęci majestatowych Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego i wiele innych – a także symbole narodowe obowiązujące w czasie zaborów i  wczasach późniejszych.

Osobne plansze dotyczą barw narodowych na przestrzeni wieków, a także takich symboli narodowych jak szachownica lotnicza czy kokarda.

Wystawa jest ciekawa, a szczegóły w swojej prelekcji przedstawi wspomniany już Mirosław Sprenger.

Zachęcamy do udziału w pikniku i odwiedzenia tej interesującej wystawy.

Projekt dofinansowano ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Symbole Narodowe RP”.

Skip to content