Tołoczko w BWA

Tołoczko w BWA

Na wystawę grafik Piotra Tołoczki, artysty toruńskiego, zaprasza Biuro Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile. Ekspozycja nosi tytuł „Gest w grafice”. Wernisaż wystawy w piątek, 8 lutego, o godz. 19.00 w Galerii BWA, ul. Okrzei 9/2.

Piotr Tołoczko urodził się w 1980 roku w Toruniu. W 2004 roku ukończył studia na kierunku Grafika w pracowni prof. Bogumiły Pręgowskiej, a w 2007 roku na kierunku Rzeźba u prof. Macieja Szańkowskiego na Wydziale Sztuk Pięknych UMK.

W 2011 roku uzyskał stopień naukowy Doktora Sztuk Plastycznych. Od 2010 jest wykładowcą na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy, w Zakładzie Sztuk Wizualnych na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska.

Prowadzi Galerię Innowacji promującą sztukę i technologie. W swojej pracy poszukuje intermedialnego działania gestu w sztuce.

Brał udział w kilku wystawach indywidualnych, zbiorowych i kilku konkursach graficznych. Zajmuje się grafiką, rysunkiem, rzeźbą oraz instalacją.

***

„Działalność artystyczna Piotra Tołoczko w wyborze podejmowanej tematyki jego prac jest determinowana przez próbę nadania grafice wartości emocji zawartych w pierwocinach przekazu artystycznego jakim jawi się rysunek i gest. Znak tworzony za pomocą prostego, banalnego ruchu narzędzia na płaszczyźnie obrazu. Ruch zamknięty poprzez gest wymuszony w procesie twórczym zamrożony w śladzie narzędzia. Pierwsze skojarzenia podążają ku rysunkowi, prostej technice plastycznej wyrażanej przez symbiozę kreski i papieru. Współistnienie narzędzia i podłoża tworzy dzieło, które przez swoją prostotę i oszczędność użytych środków potrafi w prosty, lakoniczny sposób zamknąć ślad narzędzia w wielowarstwowe dzieło.

Rysunek w twórczości Piotra Tołoczko jest punktem wyjścia jak i ostatecznym celem jego zmagań twórczych. Stanowi istotę jego poszukiwań graficznych. Pozornie prosty ślad, zapis pewnej emocji, nie niesie w jego pracach werbalnych treści, wyznacza początek i w nim koniec aktu twórczego. Jego grafiki spełniają się w notacji, czy bardziej próbie utrwalenia zdarzeń wynikających z potrzeby przekazania emocji towarzyszących tworzeniu. Grafiki te są próbą nadania kontekstu otwartego na rejestrację tego co pierwotne i proste…”

dr hab. Zdzisław Mackiewicz

***

„Gest, notacja, to co dla potencjalnego odbiorcy jest tylko określeniem cywilizacyjnej spuścizny zapisu, dla artysty Piotra Tołoczko jest wstępem do twórczych poszukiwań etymologii tych określeń. Jego dociekania w tym zakresie i analiza unaoczniły się w twórczości. W jego pracach odnaleźć można motorykę ręki wspartej narzędziem, która jest jak pantograf w połączeniu z kodami impulsu zrodzonymi w mózgu. Autor uświadamia nam, iż zapisy te, to nie wyłącznie studium gestu. To nie tylko kaligrafia, to nie jest również psychografologia twórcza, o którą można było by się pokusić śledząc jego twórczą drogę. Artysta sam podkreśla: „Staram się określić znaczenie gestu w opozycji do linii prostej”. Uświadamia nam tym samym, iż dzięki rozwojowi techniki zapisu i jej doskonałości, dysponujemy materiałem porównawczym, który jest przełomem do dalszych poszukiwań. Artysta obnaża przed nami złożoność kodyfikowanego zapisu niczym polisomnograf, lecz jego poszukiwania i analiza ma szersze spektrum. W skali makro i mikro odkrywa różnice oraz wspólne części składowe, które obrazują nam złożoność procesu zapisu: jego wielość kontekstu, niczym ”zapis w zapisie”, jego ewolucji i mutacji. Dla tak świadomego artysty, jakim jest Piotr Tołoczko, jego otwarta droga twórcza wyznacza kolejne pytania w tym zakresie. Z przyjemnością będę oczekiwał ich graficznych odpowiedzi.”

dr Sebastian Mikołajczak

 

Skip to content