Tłoczno na spotkaniu z Elżbietą Wasyłyk

Tłoczno na spotkaniu z Elżbietą Wasyłyk

Takiej frekwencji nikt się nie spodziewał. Na spotkanie z Elżbietą Wasyłyk, artystą malarzem, poetką, przybyło pokaźne grono wielbicieli jej talentów, m.in. z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Pile. Wykład poprzedziły występy dzieci z Młodzieżowego Domu Kultury ISKRA, które przygotowały program z okazji Dnia Babci i Dziadka.

Spotkanie otworzył dyrektor Galerii BWA, Edmund Wolski, zapowiadając cykliczność wykładów poświęconych sztuce. Prowadzić je będzie dr hab. prof. Akademii Sztuki w Szczecinie Elżbieta  Wasyłyk – specjalista ds. plastyki w Biurze Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile. Wszystkie spotkania będą miały charakter otwarty – są adresowane do wszystkich zainteresowanych sztukami plastycznymi – zaznaczył E. Wolski.

– Myślę, że te wykłady zainteresują i nauczą wiele osób patrzeć na sztukę inaczej, głębiej, niż dotąd – mówił. – Mam taką nadzieję – odparła pros. Wasyłyk – Podjęłam się tego trudnego zadania. Chciałabym na tych wykładach odkryć podstawowe treści z teorii sztuki, teorii kultury, z historii sztuki i pokazać, że sztuka też jest przestrzenią, poprzez którą poznajemy społeczeństwo: to czym ono żyje, kim jest, czym jest człowiek jako istota społeczna – mówiła profesor.

Na pierwszy z cyklu wykład przybyło pokaźne grono słuchaczy UTW w Pile.

– Jestem bardzo zadowolony z faktu, że na wykładzie inaugurującym nasze spotkania z kulturą tak licznie obecni byli słuchacze pilskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, że przyszły panie – uczestniczki

naszych warsztatów plastycznych odbywających się w BWA i także inni mieszkańcy Piły, których sztuka interesuje – podsumował dyr. Wolski.

Pierwszy wykład nosił tytuł: „Sztuka jako poszukiwanie formy, która informuje, wzrusza i budzi podziw”. Była mowa o wizerunku i obrazie. – Chciałam pokazać, że to, co dla nas takie oczywiste, czyli obraz, ma swoją historię i jest stosunkowo młody, że takie tematy w malarstwie jak martwa natura i pejzaż nie istniały od zawsze, że wiążą się z rozwojem myślenia wizualnego społeczeństwa europejskiego i że ta historia zaczyna się dopiero od czasów nowożytnych. To do czego jesteśmy przyzwyczajeni obecnie, zaczyna się w XVII wieku i związane jest m.in. z reformacją w Europie  – mówi Elżbieta Wasyłyk.

Wykłady będą odbywały się raz w miesiącu.

eki

 

Skip to content