Stanisław Pręgowski

Stanisław Pręgowski

Stanisław Pręgowski (ur. 1940 r. w Brześciu Kujawskim) – od 1964 związany z Piłą, gdzie rozpoczął życie zawodowe jako oficer lotnictwa, z wykształcenia jest bowiem inżynierem lotniczych silników odrzutowych. Fotografią jak sam mówi zajmował się „od zawsze”, dlatego też od chwili przybycia do Piły, włączył się aktywnie w życie kulturalne miasta, działając w amatorskim ruchu fotograficznym. Był m.in. współorganiza-torem i założycielem Pilskiego Towarzystwa Fotograficznego oraz pomysłodawcą i wieloletnim kuratorem Międzynarodowego Biennale Fotografii „Dziecko”. W Pilskim Domu Kultury założył i prowadził w latach 1985-2000 Galerię „P”, w której pokazywał fotografie autorów z kraju i z zagranicy. Jest autorem kilku wystaw indywidualnych, publikował prace w licznych folderach, almanachach i albumach m.in. „Akt”, „Venus polska”. W 2001 r. Wydawnictwo Kurpisz wydało jego album pt. „Ludzie i kamienie”. Jest też laureatem międzynarodowych i krajowych konkursów fotograficznych. W pracy swej zajmuje się przede wszystkim fotografią czarno-białą, oraz technikami szlachetnymi jak solaryzacja i guma, która stanowi jego główne zainteresowanie. Tą ponad 100-letnią technikę opanował do perfekcji, osiągając znakomite rezultaty. Klimat jego gum przywodzi na myśl najlepsze prace gumistów z okresu tzw. impresjonizmu fotograficznego. Podobnie jak w pracach czarno-białych w jego gumach widać wrażliwość, finezję i perfekcję warsztatu. Od 1990 r. należy do Związku Polskich Artystów Fotografików. Liczne prace artysty znajdują się w zbiorach prywatnych i galeriach w kraju i za granicą, m.in. w Instytucie Alinari we Florencji, w zbiorach Watykańskich, w Czechach, Austrii, Niemczech, Kanadzie, USA oraz w Muzeum Naro-dowym w Poznaniu, Państwowym Muzeum na Majdanku, Muzeum w Oświęcimiu, Centrum Kultury Żydowskiej w Krakowie.

Kalendarium: (1965-1990) udział w konkursach i wystawach w Poznaniu, Zamościu, Zielonej Górze, Toruniu, Bydgoszczy, Krakowie oraz za gra-nicą m.in.: w Brazylii, Czechach, Niemczech, Austrii, Indonezji; (1991-1994) wystawa Okręgu Wielkopolskiego ZPAF, BWA Poznań; udział w mię-dzynarodowym plenerze fotograficznym „Schwerin 91” i wystawie poplenerowej, Schwerin (Niemcy); Biennale Małych Form Fotograficznych, BWA Poznań; Międzynarodowe Triennale Sztuki „Majdanek 94”; wystawa autorska „Fotografia”, BWA Piła, Czarnków; (1995-1996) udział w wystawach: „100 lat Zorganizowanego Ruchu Fotograficznego w Wielkopolsce”; „150 lat wynalezienia techniki gumy w fotografii”, „Panorama fotografii”, wysta-wa retrospektywna środowiska poznańskiego oraz udział w plenerze „Broniszów 96”; (1997-1998) udział w wystawie i aukcji fotografii Okręgu Wielkopolskiego ZPAF; wystawa autorska „Zimowe erotyki”, Chodzieski Dom Kultury; „Fotografia w technice gumy” Stara Galeria ZPAF Warszawa; „Jubileusz ZPAF 1947-1997”, Centrum Sztuki Współczesnej Warszawa; „50 lat Okręgu Wielkopolskiego ZPAF” oraz publikacja w almanachu „Foto-grafia Poznańska”; (1999-2001) wystawa autorska „Zimowe erotyki”, Muzeum Ziemi Lubuskiej Zielona Góra; wystawa Okręgu Wielkopolskiego ZPAF „Refleksje na koniec wieku”, Muzeum Narodowe Poznań; wystawa w ramach współpracy i wymiany kulturalnej miedzy Cuxhaven a Piłą, Galeria zamku Ritzebüttel (Niemcy) oraz publikacja albumu autorskiego „Ludzie i kamienie”; (2002) ogólnopolska wystawa ZPAF „Między nami” – BWA Piła, Galeria „Arsenał” Poznań, Centrum Sztuki Współczesnej Włocławek, Galeria ZPAP „Na piętrze” Toruń, Salon Artystyczny MDK Chodzież. Wyróżnienie w III edycji konkursu fotograficznego o nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego; (2003) wystawa Okręgu Wielkopolskiego ZPAF „Widzialne i niewidzialne” w ramach III Biennale Fotografii Polskiej, Galeria Miejska „Arsenał” Poznań; (2004) „Szlachetna fotografia”, Galeria ZPAF Warszawa; (2005) Wystawa autorska „Ludzie i kamienie”, Centrum Kultury Żydowskiej Kraków; prezentacja prac w „Galerii jednego autora”, Starostwo Powiatowe w Pile; (2006) wystawa autorska w restauracji „Pomarańczowy Fortepian”, Piła; wystawa jubileuszowa „40-lecie pracy twórczej”, BWA Piła.

Skip to content