Są zdjęcia – będzie wystawa!

Są zdjęcia – będzie wystawa!

Zadanie „Przystanki Polskości” wraz z plenerem fotograficznym „Z Powstania Wielkopolskiego na wojnę z bolszewikami” dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017 – 2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej #wiktoria1920”

Niebawem w naszej Galerii odbędzie się wystawa poplenerowa prac fotografików uczestniczących w fotograficznym plenerze historycznym w ramach Projektu „Przystanki Polskości”.  Zdjęcia są już gotowe!

Plener odbył się w Hercowie w gm. Łobżenica w dniach 13.09 – 19.09.2020 r. Jego uczestnicy przygotowali fotograficzną dokumentację archiwaliów związanych z Bohaterami wojny polsko – bolszewickiej z terenu powiatu pilskiego, ale i uwiecznili w swoich pracach obiekty i pejzaże współczesne, naznaczone historyczną przeszłością. Na zdjęciach znalazły się więc m.in. domy, w których niegdyś mieszkali Bohaterowie, uczestnicy walk, ich nagrobki, poświęcone im tablice.

Otrzymaliśmy od uczestników pleneru ponad 200 fotografii, z których wybrane zostaną te, którą stworzą naszą ekspozycję i trafią do katalogu wystawy. Zamieszczamy tu, w naszej galerii na stronie www. część wykonanych podczas pleneru prac – nie wszystkie wejdą do katalogu i nie wszystkie będzie można zobaczyć podczas wystawy. Oglądajcie więc! A które prace znajdą się na wystawie, niech pozostanie niespodzianką dla Państwa i dla autorów… Zapraszamy wkrótce do naszej Galerii BWA!

Autorzy zdjęć: Katarzyna Olter – komisarz pleneru (PGPF KADR Piła), Dariusz Madziński (PGPF KADR Piła), Marek Lapis (Poznań), Aleksandra Karolina Sawińska (PGPF KADR Piła), Małgorzata Chwalisz (stoi na czele Trzcianeckiej Grupy Miłośników Fotografii MIGAWKA), Marcin Pielacha (PGPF KADR Piła), Janusz Lenart (PGPF KADR Piła), Krzysztof Ptc. (TGMF MIGAWKA).

***

Aby wykonać zadanie, fotograficy udali się na objazdową wycieczkę po powiecie – towarzyszył im historyk Roman Chwaliszewski. O trasie jaką przejechali i jakie miejsca odwiedzili pisaliśmy już na naszej stronie. Niemniej podczas tej wyprawy uczestnicy pleneru spotkali się z historią – przepięknie przedstawioną przez historyka, w barwnej, pełnej szczegółów opowieści. Poznali bliżej Bohaterów naszego regionu, tych, którzy walczyli o Polskę, najpierw w Powstaniu Wielkopolskim, a potem w wojnie 1920 roku: Antoniego Seydę, Teofila Spychałę, Kazimierza Rybickiego, Jana Sławińskiego.

Na zdjęciach zaprezentowanych przez fotografików znalazły się m.in. cmentarz w Fanianowie, na którym pochowany jest Teofil Spychała, tablica upamiętniająca pobyt Józefa Piłsudskiego w Dębnie, na terenie parku obecnego DPS-u, fragment ołtarza kościoła parafialnego w Wyrzysku z licznymi patriotycznymi artefaktami, związanymi z historycznymi wydarzeniami w Wyrzysku, ściana budynku w Wysokiej, który historycznie pełnił przeróżne funkcje, w którego murze zachowały się ślady kul z okresu Powstania Wielkopolskiego, czy obelisk przy MGOK w Wyrzysku ku pamięci gen. Władysława Andersa.

 

 

 

 

 

Skip to content