„ROZMOWY O SZTUCE” – spotkanie z artystą malarzem Januszem Argasińskim / 19.03.2013

„ROZMOWY O SZTUCE” – spotkanie z artystą malarzem Januszem Argasińskim / 19.03.2013

Serdeczne podziękowania dla Andrzeja Tomaszewskiego za fotograficzną relację ze spotkania.

JANUSZ ARGASIŃSKI

Urodził się w 1953 roku w Przemyślu. Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Jarosławiu i Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom z malarstwa uzyskał w roku 1978 w pracowni prof. Adama Marczyńskiego. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem i fotografią. Od 35 lat bierze udział w wystawach środowiska pilskiego. Zorganizował szereg wystaw indywidualnych. Od wielu lat wspiera swoją twórczością akcje charytatywne. W 2005 roku otrzymał Dyplom Gratulacyjny Starosty Pilskiego, Wojewody Wielkopolskiego oraz Przewodniczącego Rady Powiatu za „Wybitne osiągnięcia w dziedzinie artystycznej i upowszechniania dóbr kultury”. Stypendysta Ministra Kultury i Sztuki z roku 1979. Prace w zbiorach prywatnych i galeriach min. w Niemczech, Belgii, Czechach, Francji, Stanach Zjednoczonych. Od roku 1978 mieszka, pracuje i tworzy w Pile.

Sztuka zawsze była swoistym komentarzem rzeczywistości. Wrażliwa na jej wszelkie poruszenia i burze dotykała spraw najbardziej aktualnych i uniwersalnych. Nierzadko była krzykiem, sprzeciwem, formą buntu przeciw zastanemu porządkowi i jego regułom… jest również swoistym sposobem wyznania”.

Spotkanie było ilustrowane pokazem slajdów dokumentujących momenty z życia i twórczości autora.

 

Skip to content