Patriotyzm Jutra 2022. Prelekcja w Wyrzysku

Patriotyzm Jutra 2022. Prelekcja w Wyrzysku

Patriotyzm Jutra – edycja 2022

W nurcie polskich dziejów – powiat pilski, ludzie i wydarzenia

Biuro Wystaw Artystycznych Powiatu Pilskiego prowadzi projekt historyczno – edukacyjny pt: „W nurcie polskich dziejów – powiat pilski, ludzie i wydarzenia”. Jest on realizowany w ramach programu Muzeum Historii Polski w Warszawie „Patriotyzm Jutra. Edycja 2022”. Zadanie zostało dofinansowane ze środków budżetu państwa w kwocie 55 000 zł. Całkowita wartość projektu to 82 300 zł.

Elementem zadania są prelekcje poświecone niepospolitym osobom, które zapisały się w historii miast, gmin i całego naszego regionu pilskiego. Jedna z prelekcji odbyła się w Wyrzysku, w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. 

Prelegentem był Marek Fijałkowski, historyk, kustosz Muzeum Okręgowego w Pile, który wygłosił wykład pt: „Zasłużeni Polacy Ziemi Wyrzyskiej”.  

Gościa powitała dyrektor placówki Agnieszka Marcinkowska. Uczniowie trzech klas IV Centrum KZiU z zainteresowaniem wysłuchali opowieści o bohaterach Ziemi, którą znają, na której mieszkają, uczą się.

***

Prelegent skupił się przede wszystkim na postaciach Emilii i Mieczysława Chłapowskich oraz Ludwiku Muzyczce. Młodzież poznała wiele nieznanych jej dotąd faktów z życia związanych z regionem pilskim bohaterów.    

– W rodzinie zwano ją Mitką. Powszechnie zaś znano z nieprzeciętnej urody i elegancji. Jej pasją była działalność społeczna i charytatywna – mówił M. Fijałkowski o Emilii Chłapowskiej – Organizowała wykłady, kursy i przedstawienia amatorskie dla okolicznej ludności. Położyła wielkie zasługi w aprowizacji oddziałów powstańczych w Wyrzysku. Przewodniczyła miejscowemu oddziałowi Polskiego Czerwonego Krzyża. Czynna była w Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet i Towarzystwie Włościanek Wielkopolskich. Należała także do Związku Strzeleckiego. Została odznaczona Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, a w 1972 r. Krzyżem Kawalerskim „Polonia Restituta” oraz mianowana na stopień podporucznika.

Także jej mąż, Mieczysław Chłapowski, od wczesnej młodości angażował się w ruchu polskim.

– Z żoną zamieszkali w dworku w Bagdadzie. W 1918 r. czynnie zaangażowali się w działania na rzecz odrodzenia niepodległego państwa polskiego. W grudniu 1918 r. partycypował w kosztach uzbrojenia wyrzyskiego oddziału powstańczego. Razem z żoną uczestniczył w kosztach fundacji nowego kościoła parafialnego pw. św. Jadwigi w Gleśnie (1925 r.).  (…) Na początku wojny Chłapowscy zostali wysiedleni do Generalnej Guberni. Schronienie znaleźli u dalekich krewnych Branickich, a następnie zamieszkali przy ulicy Smolnej w Warszawie. Ich mieszkanie pełniło funkcję skrzynki kontaktowej dla Komendy Głównej AK. Po wyzwoleniu mieszkańcy majętności Bagdad pojechali po Chłapowskich do Warszawy i wystąpili w ich obronie, kiedy ówczesne władze zamierzały ich wysiedlić z Bagdadu i pozbawić prawa własności.

– Ludwik Muzyczka (ur. w 1900 r.) nominację na stanowisko starosty powiatu wyrzyskiego otrzymał 30.03.1935 r.  Odznaczał się inwencją, ambicją i konsekwencją w realizowaniu zamierzeń. Stał na czele komitetu do walki z bezrobociem. W 1937 r. oddał do użytku, wybudowany ze składek obywatelskich, Powiatowy Dom Dziecka w Wyrzysku. Dbał o rozszerzenie dostępu  mieszkańców do opieki medycznej. Doprowadził do rozbudowy szpitala o nowe skrzydło. W 1937 r. zorganizował dwie przychodnie w Wysokiej i Mroczy. Przewodniczył Oddziałowi Powiatowego Związku Straży Pożarnych. Był organizatorem bądź protektorem wielu imprez masowych, m.in. od 5 do 7 września 1936 r. pierwszej Powiatowej Wystawy Rolniczej w Wyrzysku z udziałem 599 wystawców, którą zwiedziły 34 tys. osób.

Ludwik Muzyczka wspólnie z komitetami miejskimi i gminnymi przeprowadził zbiórkę społeczną „Dar na dozbrojenie armii”. Dzięki wielkiej ofiarności mieszkańców powiatu zebrano 162 tys. zł i zakupiono 16 ciężkich karabinów maszynowych wraz z wózkami do ich transportu dla 15 Dywizji Piechoty w Bydgoszczy. Uroczystość przekazania odbyła się 15.11.1936 r. Była wielką manifestacją z 40 tys. osób z powiatu wyrzyskiego i powiatów ościennych. Uczestniczył w niej marszałka Edward Rydz-Śmigły.

W listopadzie 1994 r.  jego imieniem nazwano most przez rzekę Łobżonkę w Wyrzysku.

***

Realizowanym projektem – we współpracy z regionalistami i pasjonatami historii regionu – pragniemy przypomnieć sylwetki bohaterów regionu pilskiego, którzy zapisali się w naszej historii.

Prelekcje im poświęcone odbyły się także w Miasteczku Krajeńskim, Pile, Skrzatuszu i Ujściu.

Projekt ma służyć przypomnieniu i upowszechnianiu wiedzy z zakresu historii Polski ze szczególnym uwzględnieniem jej regionalnych i pilskich wątków.

Więcej o projekcie na naszej stronie internetowej  www.galeriabwa.pila.pl w zakładce PATRIOTYZM JUTRA 2022.

Skip to content