Patriotyzm Jutra 2022. Prelekcja w Ujściu

Patriotyzm Jutra 2022. Prelekcja w Ujściu

Patriotyzm Jutra – edycja 2022

W nurcie polskich dziejów – powiat pilski, ludzie i wydarzenia

Biuro Wystaw Artystycznych Powiatu Pilskiego prowadzi projekt historyczno – edukacyjny pt: „W nurcie polskich dziejów – powiat pilski, ludzie i wydarzenia”. Jest on realizowany w ramach programu Muzeum Historii Polski w Warszawie „Patriotyzm Jutra. Edycja 2022”. Zadanie zostało dofinansowane ze środków budżetu państwa w kwocie 55 000 zł. Całkowita wartość projektu to 82 300 zł.

Jednym z elementów zadania są prelekcje poświecone niepospolitym osobom, które zapisały się w historii miast, gmin i całego naszego regionu pilskiego. Zaplanowano je w Miasteczku Krajeńskim, Pile, Skrzatuszu, Ujściu i Wyrzysku.

W minionym tygodniu na wykład pt: „Księstwo Ujskie – piastowski rodowód małego Ujścia”  zaprosiliśmy uczniów i wszystkich mieszkańców Ujścia i gminy Ujście do miejscowej Szkoły Podstawowej. Prelegentem był Marek Fijałkowski, historyk, kustosz Muzeum Okręgowego w Pile.

– Okolice Ujścia zamieszkane były już kilka tysięcy lat temu. Historia Ujścia nierozerwalnie łączy się z historią Polski. Pierwsze wzmianki o Ujściu znajdują się w najstarszej polskiej kronice Galla Anonima, żyjącego na przełomie XI-XII w. Możliwa do odtworzenia historia miasta zaczyna się od czasów króla Bolesława Chrobrego, który zbudował tu warowny gród – był on jedną z kilku obronnych
twierdz na granicy Wielkopolski z Pomorzem, zamieszkiwaną przez plemiona pogańskie.
Rangę Ujścia podniósł książę Władysław Odonic, który w latach 1223–1289 r. uczynił
je stolicą swojego księstwa. W 1225 r. Ujście stało się również siedzibą kasztelanii.
Kasztelan urzędował na zamku, który stał na terenie dzisiejszego Starego Rynku – dowiedziała się młodzież.  

Realizowanym projektem – w tym organizacją prelekcji – pragniemy przypomnieć sylwetki bohaterów regionu pilskiego, którzy zapisali się w naszej historii. We współpracy z regionalistami i pasjonatami historii regionu przygotowaliśmy także wydawnictwo edukacyjne, w którym przedstawiliśmy sylwetki 40 takich osób. W opracowaniach znalazły się opowieści m.in. o Michale Drzymale, ks. Bolesławie Domańskim, ks. Zygmuncie Dykiercie, Bogdanie Bederskim, Tadeuszu Drobniaku i innych.

Na potrzeby projektu opracowaliśmy także materiały edukacyjne poświęcone historii regionu pilskiego: osobistościom i wydarzeniom – od czasów narodzin Stanisława Staszica, znamienitego pilanina, czyli od roku 1755, aż do końca lat 80-tych XX wieku – zabytkom powiatu.  

Podobne prelekcje odbyły się także (lub odbędą wkrótce) w Miasteczku Krajeńskim, Pile, Skrzatuszu i Wyrzysku.

Projekt ma służyć przypomnieniu i upowszechnianiu wiedzy z zakresu historii Polski ze szczególnym uwzględnieniem jej regionalnych i pilskich wątków.

Więcej o projekcie na naszej stronie internetowej  www.galeriabwa.pila.pl w zakładce PATRIOTYZM JUTRA 2022.

Skip to content