Piła na osi czasu: 1946 – 1989 – 2023 – pokazy w szkołach

Piła na osi czasu: 1946 – 1989 – 2023 – pokazy w szkołach

Galeria Biura Wystaw Artystycznych Powiatu Pilskiego zaprasza młodzież pilskich szkół średnich na pokazy animacji video-art pt. „Piła na osi czasu: 1946 – 1989 – 2023”. Odbędą się one we wskazanych placówkach Powiatu Pilskiego.

Animacje video-art zostaną pokazane:

w dniu: 29 września:

o godz. 12.40 – w I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Skłodowskiej – Curie w Pile

w dniu 3 października:

o godz. 10.45 w Zespole Szkół im. St. Staszica w Pile

o godz. 12.40 w Zespole Szkół przy Teatralnej w Pile

w dniu 4 października:

o godz. 8.50 – w Centrum Integracji „ISKRA” przy ul. Kilińskiego 12, dla młodzieży Zespołu Szkół Budowlanych

o godz. 12.30 – w Zespole Szkół Ekonomicznych w Pile

Video-art składa się z dwóch części. Pokazuje 10 miejsc w Pile (Plac Zwycięstwa, kościół Świętych Janów, ul. Spacerowa, ul. Śródmiejska, Plac Staszica, Plac Konstytucji 3 Maja, ul. 14 Lutego, ul. 11 Listopada, al. Piastów, ul. Bydgoska) na osi czasu – poczynając od ich stanu po II wojnie światowej aż po współczesność. Zapraszamy młodzież pilskich szkół średnich, dla której będzie to niezwykła lekcja wiedzy o Pile – taka, z jaką nie spotkała się wcześniej. Animacje video-art powstały na bazie fotografii miasta, które przez prawie 80 lat wykonali Roman i Andrzej Zaranek. Reżyserem jest Kamila Michałowska  – artystka i producentka filmów z Torunia, która ma poważny wkład realizatorski w filmie „Chłopi”, który wkrótce wejdzie na ekrany.

 Projekcję video-artu przeprowadzi Grzegorz Kubiak. W pokazie przewidujemy również uczestnictwo Edyty Kin z BWA PP.

Animacje video – które oprócz tego, że same w sobie są czymś niezwykłym – mają również drugi cel – przygotować młodzież do wielkiej wystawy pt. „Nowa tożsamość miasta. Piła na przestrzeni lat 1946-1989 na fotografiach Romana i Andrzeja Zaranków”, która będzie prezentowana w Biurze Wystaw Artystycznych PP w terminie od 27 października do 11 listopada br. 

Zapraszamy.

Animacja video-art jest częścią realizowanego zadania pn: „Wymiary nowoczesności w odsłonach 1946-1989. Piła w fotografiach Romana i Andrzeja Zaranków”.

Dofinansowano ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”

Skip to content