Lucyna Pach – malarstwo, Galeria Sztuki, Hotel Gromada w Pile /14.11.2012

Lucyna Pach – malarstwo, Galeria Sztuki, Hotel Gromada w Pile /14.11.2012

Autor zdjęć – Sebastian Daukszewicz

Lucyna Pach

Urodziła się w Pile. W 1984 roku ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Bydgoszczy.

1989 – 1994 – studiowała na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu (później Akademia Sztuk Pięknych, obecnie Uniwersytet Artystyczny). Rysunek studiowała w pracowniach: adj. Andrzeja Załeckiego, doc. Józefa Drążkiewicza i prof. Wojciecha Müllera . Malarstwo studiowała w pracowniach: prof. Andrzeja Kurzawskiego i doc. Jerzego Kałuckiego. Dyplom z wynikiem bardzo dobrym uzyskała w zakresie grafiki projektowej w Pracowni Plakatu prof. Waldemara Świerzego.

Zajmuje się rysunkiem, malarstwem, plakatem i działalnością pedagogiczna.

 

Nagrody:

1989 – Nagroda Prezydenta Miasta Piły „ za twórczą działalność oraz osiągnięcia , które pozwalają wyróżnić pilską kulturę”

1992 – stypendium im. Tadeusza Kulisiewicza przyznawane „młodym talentom graficznym”

1999 – Nagroda Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Pile ,,za wzorową pracę dydaktyczno-wychowawczą’’

2004 – „Ludzie Roku” – V miejsce w kategorii Kultura i Sport – ranking 10 Redakcji medialnych powiatu pilskiego

2004 – „Obraz Roku 2003” – II wyróżnienie – w Ogólnopolskim Konkursie Malarskim organizowanym przez Redakcję Art.&Business

2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2010, 2011 – Nagroda Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Pile ,, za wzorową pracę dydaktyczno-wychowawczą, duże zaangażowanie i działalność artystyczną promującą Młodzieżowy Dom Kultury’’

2008 – Nagroda Prezydenta Miasta Piły

2009 – Nagroda Starosty Powiatu Pilskiego

Obraz ,,Prawda” i obraz ,,Ucieczka” został sprzedany na aukcji w Domu Aukcyjnym ,,Rempex” w Warszawie

Swoje prace prezentowała na 14 wystawach indywidualnych i 82 wystawach zbiorowych.

 

Wystawy indywidualne:

1992 – ”Rysunek”- aula PWSSP- Poznań

1995 – „Rysunek” – BWA – Piła

1995 – rysunki z cyklu „Stan duszy” – Galeria „W Małym Dworku”- Bydgoszcz

1996 – rysunki z cyklu „Stan duszy, stan serca” – Galeria „Promyk” – Trzcianka

1998 – „Rysunek” – „Galeria El” – Elbląg

1999 – „Obserwacja” – rysunek – BWA Piła

2001 – „Rysunek” – Galeria na zamku „Ritzebuttel”- Cuxhaven (Niemcy)

2005 – „ Malarstwo” – „ Galeria Jednego Obrazu” – Starostwo Powiatowe w Pile

2006 – „Malarstwo , plakat, rysunek” – Galeria PSM – LW – Piła

2007 – ,,Aspekty kobiecości’’ – Dom Kultury w Pile

2007 – ,,Obrazy’’- Galeria sztuki ,, Pod pocztowa trąbką’’ – Gorzów Wlkp.

2008 – ,, Stan duszy” – rysunek –Galeria ,, Wieża Ciśnień” – Konin

2009 – ,, W poszukiwaniu antynomicznych stanów” – BWA – Piła

2010 – ,, W poszukiwaniu antynomicznych stanów” – Galeria Sztuki Wozownia – Toruń

 

Wystawy zbiorowe:

1994 – pokonkursowa wystawa plakatu „Samowar 93” – Świebodzin

1995 – 14 Biennale Plakatu Polskiego – BWA Katowice

1995 – 14 Biennale Plakatu Polskiego – BWA – Bielsko Biała

1995 – „Przegląd Malarstwa Młodych Promocje 94” – BWA Legnica

1995 – „Salon Pilski 94 ” – Dom Kultury – Chodzież

1995 – ,, Salon Pilski 94 ” – Muzeum Regionalne – Wągrowiec

1996 – wystawa poplenerowa „Wągrowiec 95” – Galeria BWA ZPAP Piła

1997 – wystawa poplenerowa „Człopa 96”- BWA Piła

1997 – XVII Konfrontacje Plastyczne – Słonne 97

1998 – XVII Konfrontacje Plastyczne – Słonne 97 – BWA Przemyśl

1998 – wystawa Twórców Pilskich – Schwerin (Niemcy)

1998 – wystawa poplenerowa „Euro – Eco Meeting”- Dom Kultury – Złotów

1999 – pokonkursowa wystawa plakatu „Chemia” – Instytut Ochrony Pracy – Warszawa

1999 – pokonkursowa wystawa plakatu ,,Chemia” – Galeria ASP – Łódź

1999 – pokonkursowa wystawa plakatu ,, Chemia” – „Galeria Schody” – Kraków

2000 – pokonkursowa wystawa plakatu „Bezpieczeństwo przede wszystkim” – Muzeum Plakatu w Wilanowie – Warszawa

2000 – IX – Biennale Sztuki Sakralnej „Sacrum 2000” – BWA Gorzów Wlkp.

2000 – wystawa poplenerowa „Człopa 99”- Galeria BWA ZPAP Piła

2000 – pokonkursowa wystawa plakatu „Święto Muzyki” – Galeria ZPAP Warszawa

2000 – Targi „Investcity” – Poznań

2000 -,, Mazowieckie Refleksje” – Rysunek 2000 – Galeria Lufcik – Warszawa

2001 – XII Ogólnopolski Przegląd Kalendarzy – Muzeum Plakatu w Wilanowie – Warszawa

2001 – „Salon Pilski – Art 2000” – BWA Bydgoszcz

2001 – X Salon Plakatu Polskiego – Muzeum Plakatu w Wilanowie – Warszawa

2001 – 17 Biennale Plakatu Polskiego – BWA Katowice

2001 – wystawa poplenerowa „Człopa 2000” – BWA Piła

2002 – X Biennale Sztuki Sakralnej – „Sacrum 2002” – BWA Gorzów Wlkp.

2002 – X Biennale Sztuki Sakralnej – ,, Sacrum 2002” – Galeria Sztuki Współczesnej w Kołobrzegu

2003 – wystawa poplenerowa „Człopa 2002” – Galeria BWA ZPAP Piła

2004 – wystawa poplenerowa „Człopa 2003” – Galeria BWA ZPAP Piła

2004 – wystawa laureatów konkursu „Obraz Roku 2003” – Pałac Królikarnia , Muzeum Rzeźby im. X. Dunikowskiego, Oddział Muzeum Narodowego – Warszawa

2004 – „Obraz Roku 2003” – Salon Wystawowy Domu Aukcyjnego „Rempex” – Warszawa

2004 – XI Biennale Sztuki Sakralnej „Sacrum 2004” – BWA Gorzów Wlkp.

2005 – wystawa poplenerowa „Człopa 2004” – Galeria BWA ZPAP Piła

2005 – wystawa laureatów konkursu „Obraz Roku 2004” – Pałac Królikarnia, Muzeum Rzeźby im. X. Dunikowskiego , Oddział Muzeum Narodowego – Warszawa

2005 – „Obraz Roku 2004” – Salon Wystawowy Domu Aukcyjnego „Rempex” – Warszawa

2005 – wystawa ze zbiorów BWA Piła – Dni Europy w Pile, „Europa moja przyszłość – Dom Kultury – Piła

2006 – wystawa poplenerowa „Człopa 2005” – Galeria BWA ZPAP Piła

2006 – wystawa poplenerowa „Licheń 2006” – Dom Pielgrzyma „Arka” – Licheń

2007 –,, Salon Pilski 2006’’– Dom Kultury w Trzciance

2007 – wystawa poplenerowa ,,Sacrum – Profanum ‘’– Galeria Sztuki ,,Wieża Ciśnień’’ – Konin

2007 – wystawa poplenerowa ,,Człopa 2006’’ XXX interdyscyplinarne spotkania twórców – Galeria BWA ZPAP w Pile

2007 – wystawa ze zbiorów BWA w Pile – Malarstwo i Grafika – Galeria Salon Artystyczny – MDK Chodzież

2007 – wystawa poplenerowa Gorzów Wlkp. – Miejski Ośrodek Sztuki BWA – Gorzów Wlkp

2008 – wystawa poplenerowa – XI Ogólnopolski plener malarski w Pyzdrach – Muzeum Regionalne – Pyzdry

2008 – wystawa poplenerowa – XI Ogólnopolski plener malarski w Pyzdrach – Muzeum Regionalne – Pyzdry

2008 – wystawa Artystów Środowiska Pilskiego – Galeria Sztuki Współczesnej – Kołobrzeg

2009 – wystawa poplenerowa ,, Malwa ’08 – XXXII Interdyscyplinarne Spotkania Twórców Luchowo 2008 – BWA – Piła

2009 – wystawa poplenerowa – XII Ogólnopolski plener malarski w Pyzdrach – Muzeum Regionalne – Pyzdry

2009 – wystawa poplenerowa – XII Ogólnopolski plener malarski w Pyzdrach – Galeria Garbary – Poznań

2010 – wystawa poplenerowa ,,Malwa’09 – XXXIII Interdyscyplinarne Spotkania Twórców – Luchowo 2009 – BWA Pila

2010 – wystawa poplenerowa – ,,Malwa’09 – XXXIII Interdyscyplinarne Spotkania Twórców – Luchowo 2009 – Homberg (Niemcy)

2010 – wystawa zbiorowa ,, Z kolekcji pilskiej” – malarstwo, rysunek, grafika – BWA – Piła

2010 – wystawa plenerowa ,, XI Międzynarodowych Spotkań Artystów Marianowo 2010”- Kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP – Marianowo

2011- wystawa poplenerowa ,,Razem- osobno” Malwa – BWA Piła

2011 – wystawa zbiorowa ,, Kobieta twórca- kobieta temat” – BWA Piła

2011 – wystawa poplenerowa – ,,Razem – osobno” – Galeria Wilingshausen (Niemcy)

2011 – wystawa zbiorowa ,, Kobieta twórca- kobieta temat” – Dom Kultury – Trzcianka

2011 – wystawa ,, Kolekcja Marianowska” – Zamek Książąt Pomorskich , Galeria Gotycka – Szczecin

1994 – 2011 – ,,Salon Pilski’’- przegląd twórczości artystów środowiska pilskiego – BWA – Pila

 

,,Fragmentaryczne, poddawane modyfikacjom kompozycyjnym, zindywidualizowane wizerunki tworzone przez Lucynę Pach, tytułowane przez nią: Przemijanie, Ucieczka, Przez różowe okulary, Niepokój, Kłamstwo, czy Zazdrość wydają się być niekonwencjonalnymi wieloznacznymi ,,alegoriami”, czy raczej swoistymi, wieloznacznymi tak naprawdę opowieściami o antynomicznych stanach, w jakich może się znaleźć współczesny człowiek. Stany te są jednak w pewnym sensie uniwersalne, niezależnie od upływu czasu. Forma plastyczna najnowszych prac artystki jest z kolei na tyle atrakcyjna, poruszająca i w jakimś sensie także ,,ponadczasowa”, że prace te mają szansę dotrzeć do świata przeżyć wewnętrznych współczesnego człowieka, kreując rozmaite wątki jego przemyśleń i refleksyjnych rozważań. Potencjalna głębia wizerunku wydaje się w tym przypadku wręcz ,,nieskończona”, a pamiętać należy o tym, że nie każdemu artyście udaje się do owej ,,nieskończoności” w dziele portretowym dotrzeć.”

,,Owa harmonijna koegzystencja tego, co osobiste i emocjonalne z tym, co refleksyjne i uogólnione z całą pewnością decyduje w tym przypadku o sile emanacji duchowych i egzystencjalnych prawd, zakodowanych we wspomnianych dziełach.”

Rafał Boettner-Łubowski

fragmenty tekstu ,,Wieloznaczność i głębia wizerunku”

 

Skip to content