Lekcja w galerii: Szukając idei

Lekcja w galerii: Szukając idei

Uczniowie Zespołu Szkół im. S. Staszica w Pile na lekcji wiedzy o kulturze w pilskim BWA.

Młodzież z Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Pile – klasa Ic Medialna – gościła w pilskiej Galerii BWA. Ich uwaga skupiła się na jednej z prezentowanych obecnie wystaw:  „To co najbardziej proste, wydaje się wygięte” autorstwa artystów – wykładowców Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

Uczniom towarzyszyła nauczycielka wiedzy o kulturze Justyna Szymańska, która poprowadziła tematyczną lekcję, mówiąc o konceptualizmie w sztuce, jego pierwszych twórcach i nawiązaniach do ich dzieł jakich można doszukać się w pracach poznańskich artystów.   

Tytuł wystawy prezentowanej w BWA – „To co najbardziej proste, wydaje się wygięte” – to nieco prowokacyjnie przetłumaczony cytat sentencji Lao Tse.

– Tak naprawdę chodzi o to, że to, co najbardziej proste, wydaje się skomplikowane. I tak w rzeczywistości jest, że my postrzegamy rzeczy jako skomplikowane, a one są proste…  – tłumaczył kierownik I Katedry Malarstwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu prof. dr hab. Andrzej Pepłoński podczas wernisażu wystawy. Można więc wysnuć wniosek, że idee wpisane w instalacje przestrzenne, prezentacje multimedialne, połączenia fotografii z fragmentem instalacji, eksperymenty z materią pokazane na wystawie w Pile, są to prawdy – przynajmniej dla twórców – oczywiste, które należy przypomnieć sztuką – jej przeróżnymi formami i językami.  

Prace poznańskich artystów mieszczą się w nurcie sztuki zwanym konceptualizmem: jak zdefiniował ten kierunek w sztuce R. Atkins, polega on na „sprowadzeniu sztuki do czystych idei, w które nie ingeruje żadne rzemiosło artystyczne”. Oznaczało to, że artyści konceptualni dają pierwszeństwo idei, że nie jest ważne samo dzieło sztuki. Większą rolę przykładano do samego procesu twórczego, a swoje prace prezentowano w formie filmów, fotografii, inscenizacji, happeningów, performance-ów, płócien wraz z zapisami słownymi lub matematycznymi wzorami mającymi wyrażać jakąś myśl. Rewolucja konceptualna lat 60. nie polegała jednak na zastąpieniu jednej techniki drugą, czyli malarstwa – akcją lub filmem i fotografią. Polegała na zastąpieniu sztuki jako przedmiotu, sztuką jako ideą.

Uczniowie rozmawiali o pop-arcie, minimalizmie w sztuce, dadaizmie, o awangardzie początku XX wieku. Szukali także wspólnie idei zapisanych w pracach poznańskich wykładowców. Justyna Szymańska naprowadzała ich natomiast na cykl skojarzeń z twórcami i dziełami wcześniejszymi, które okazały się przełomowe dla historii sztuki i jej odbioru.    

Wystawa poznańskich artystów będzie prezentowana do 4 czerwca. W Galerii Debiutów BWA można natomiast oglądać wystawę prac pilanki Ilony Tecław – do 9 lipca br. 

Skip to content