06.03.2015 rok – Spotkanie w ramach cyklu „Rozmowy o sztuce” z Wojciechem Beszterdą – o twórczości Anastazego B. Wiśniewskiego (1943 – 2011).

06.03.2015 rok – Spotkanie w ramach cyklu „Rozmowy o sztuce” z Wojciechem Beszterdą – o twórczości Anastazego B. Wiśniewskiego (1943 – 2011).

Anastazy Bogdan Wiśniewski (1943-2011) – absolwent PWSSP we Wrocławiu, teoretyk, krytyk i twórca, malarz i grafik, animator życia artystycznego, pedagog i wędkarz. Od końca lat 60. XX w. kontestator, autor wielu akcji (negacje pozytywne), założyciel (wraz z L. Przyjemskim) Nieistniejącej Przytakującej Galerii TAK, inicjator mail artu w Polsce, organizator Zjazdu Marzycieli i wydawca Zeznań kontestatora (1971). Twórca i propagator nurtu tapeart (lata 80.) oraz późniejszej koncepcji sztuki powspółczesnej. Przez kilkanaście lat swojego życia mieszkał i tworzył w okolicach Piły. Autor licznych wystaw, pokazów, prezentacji, sympozjów, spotkań artystycznych itd. w kraju (w tym w Pile, lata 80.) i za granicą. Drwił z głupoty, z bezmyślnego naśladownictwa cudzych wzorców.

Kpił z bufonady, nadużyć artystycznych i politycznych. Szydził z obłudy, fałszu i zakłamania. Ośmieszał nowe idee i teorie sztuki sprowadzone z Zachodu, bezkrytycznie przyjmowane i propagowane, choć niekoniecznie godne uwagi. Przez swoje niezwykle konsekwentne, wypełniające całe jego życie akty „negacji pozytywnej” […], stworzył Anastazy swój własny, osobny rodzaj twórczości.

Bożena Kowalska, Przypomnienie Anastazego B. Wiśniewskiego, Format, nr 1(65), 2013.

Wojciech Beszterda – absolwent UA w Poznaniu, fotograf, twórca, kurator wystaw. Autor opracowania „Anastazy B. Wiśniewski – próba monografii” (wyróżnienie UAP za pracę teoretyczną). Aktualnie przygotowuje (wraz z L. Duszką-Kołczem i W. Kanickim) wystawę i publikację monograficzną poświęconą twórczości Anastazego B. Wiśniewskiego. Od 2003 roku prowadzi Galerię w pilskim Muzeum S. Staszica. Mieszka i pracuje w Pile.

Skip to content