5 x Grafika. Zapraszamy na wernisaż online

5 x Grafika. Zapraszamy na wernisaż online

Zapraszamy na wernisaż online prac wykładowców Katedry Grafiki Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wydarzenie będzie można śledzić na naszym profilu na Facebooku FB/ Biuro Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile. Zaczynamy w piątek, 4 grudnia, o godz. 19.00. Zapraszamy! Ogladajcie nas w sieci!

Uczestnicy wystawy:

Tomasz Barczyk

Oksana Budna-Kaczor

Piotr Czyż

Agata Dworzak-Subocz

Piotr Gojowy

Jakub Jaszewski

Zdzisław Mackiewicz

Michał Rygielski

Jakub Wawrzak

Marek Zajko

O wystawie:

Wystawa 5 X Grafika, prezentuje przegląd twórczości wykładowców Katedry Grafiki Wydziału Sztuk Pięknych, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Historia toruńskiej Katedry Grafiki sięga 1946 roku, organizowali ją: profesor Jerzy Hoppen, Edward Kuczyński i Koźma Czuryło – graficy wileńscy, którzy przybyli po zakończeniu wojny do Torunia, wraz z falą pracowników nauki i sztuki Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie.

We Współczesnej Grafice Polskiej często pojawia się pojęcie „Toruńska szkoła grafiki” mające ścisłe powiązanie z historią i tradycją Katedry Grafiki na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Z tych źródeł wyrasta postawa artysty grafika, łączącego doskonałe rzemiosło z szeroką kulturą i edukacją uniwersytecką. Ideał, który niezmiennie stanowi naczelny cel kształcenia studentów, jest wciąż kultywowany i nadal, trwa żywy w kolejnych, nowych programach nauczania w Katedrze Grafiki.

Prace pedagogów Katedry Grafiki są do pewnego stopnia ilustracją powyższych ideałów. Łączą w sobie kunszt warsztatowy – który choć zamierzony, nie jest celem samym w sobie, ale środkiem, z bogactwem i głębią przekazu emocjonalnego i intelektualnego. Są prezentacją różnorodnych postaw i temperamentów twórczych, obrazem wielości środków i technik graficznych: począwszy od klasycznych warsztatowych – na najnowszych osiągnięciach multimedialnych wykorzystywanych w grafice – skończywszy.

Obecny kształt Katedry Grafiki jest efektem ponad siedemdziesięciu lat rozwoju, a często radykalnych przemian. O ile w ciągu pierwszych trzydziestu pięciu lat istnienia, dominujący wpływ na kształt Katedry mieli kierujący nim profesorowie: Jerzy Hoppen i Edmund Piotrowicz, to ostatni okres rysuje się nieco odmiennie. Panujące obecnie trendy artystyczne i poziom nauczania są wypadkową preferencji twórczych i dydaktycznych wszystkich, wykładowców pracujących aktualnie w Katedrze.

Katedra Grafiki, składa się obecnie z pięciu pracowni dyplomujących: wypukłodruku, wklęsłodruku, litografii, serigrafii i grafiki multimedialnej z nowoczesnym zapleczem warsztatowym i powierzchnią ekspozycyjno-wystawienniczą. We wszystkich pięciu pracowniach realizowane są zajęcia dla studentów kierunku Grafika, specjalności: grafika warsztatowa i projektowanie graficzne, oraz dodatkowo studentów innych kierunków.

Program pracowni jest otwarty na eksperymenty warsztatowe związane z użyciem nowych narzędzi, technologii czy materiałów, tworzenie nowych metod opracowywania matrycy czy autorskich technik wypracowanych w obszarze warsztatu graficznego.

Celem kształcenia studentów jest przekazywanie doświadczeń, oraz wiedzy na temat współczesnej sztuki graficznej. Kształtowanie różnorodnych postaw artystycznych, rozwijanie kreatywnego sposobu myślenia w oparciu o poznawane elementy warsztatu graficznego.

Katedra Grafiki realizuje projekty artystyczne w obszarze szeroko rozumianej grafiki warsztatowej, cyfrowego przetwarzania obrazu, fotografii i mediów elektronicznych. Wdrażane programy badawcze dotyczą nowatorskich działań technologiczno-warsztatowych w obszarze tradycyjnych technik druku artystycznego (płaskiego, wklęsłego, wypukłego), oraz najnowszych technologii cyfrowych (programy, narzędzia, nośniki) wykorzystywanych w animacji, fotografii i grafice 2-3D.

W ramach posiadanej przestrzeni wystawienniczej prowadzona jest Galeria Katedry Grafiki, gdzie organizowane są wystawy zbiorowe, indywidualne, przeglądy prac studentów oraz pokazy dyplomowe.

Całość prezentacji wpisuje się w projekt Galerii Katedry pt. „Polska Grafika Warsztatowa” – reprezentatywnych prezentacji nowych trendów warsztatowych w grafice w najbardziej wiodących ośrodkach druku artystycznego w kraju i za granicą. Cykl prezentacji, związanych z projektem – jest realizowany na zasadzie płynnej wymiany wystaw w Galerii Katedry Grafiki i przestrzeniach galeryjnych siedmiu Akademii Sztuk Pięknych w Polsce, oraz ośrodkach akademickich i szkołach artystycznych w kraju i za granicą. W ramach projektu, zrealizowano dotychczas dwadzieścia osiem wystaw zbiorowych i indywidualnych.

Kierownik Katedry Grafiki WSzP UMK

dr hab. Marek Zajko, prof. UMK

Skip to content