16 maja 2015 – PILSKA NOC MUZEÓW W BWA – FOTORELACJA

16 maja 2015 – PILSKA NOC MUZEÓW W BWA – FOTORELACJA

16.00 – 24.00 – zwiedzanie wystawy, spotkanie autorskie, koncert, warsztaty malarskie, wydawnictwa, projekcja filmów.

16.00 – 18.00 – „Trzy kolory” warsztaty plastyczne z art. malarzem Januszem Argasińskim.
Jak możemy się dowiedzieć, jakie odcienie kolorów pochodnych otrzymamy, mieszając wybrane odcienie kolorów podstawowych?

19.00 – „Przeboje operowe” koncert w wykonaniu Agaty Lejby-Migdalskiej – sopran
i Mateusza Kowalskiego – fortepian. W repertuarze koncertu znajdą się znane arie operowe
i pieśni G. Pucciniego, G. Verdiego i P. Czajkowskiego oraz muzyka filmowa.

Agata Lejba-Migdalska – Absolwentka Wydziału Wokalnego Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. Wszechstronna wokalistka, dla której muzyczne bariery nie istnieją, a gatunki muzyczne, w których się porusza sięgają od klasyki operowej, przez musical, pop, jazz, po muzykę rockowo-metalową.
W 2008 roku debiutowała partią Lucy Lockit w studenckim spektaklu „Opery Żebraczej” B. Brittena
w reżyserii Ryszarda Peryta i pod kierownictwem muzycznym Mieczysława Dondajewskiego. Spektakl
w maju 2008 został wystawiony w Operze Nova w Bydgoszczy w ramach Festiwalu Operowego.
W czerwcu 2009 zadebiutowała na scenie Teatru Wielkiego w Poznaniu partią Hudel w musicalu „Skrzypek na dachu” (J. Bock / J. Stein).
Swoją muzyczną kreatywność artystka realizuje w zespole SonusVena, który jest ciekawym połączeniem melodyjnego rock-metalu i wszechstronnych możliwości wokalnych Agaty.
Współpracuje także z zespołem Pathfinder, z którym nagrała 2 albumy wydane w Europie
oraz Japonii ( Pathfinder – “Beyond the space, beyond the time” 2010, oraz “Fifth element” 2012).

Mateusz Kowalski – Absolwent Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu w klasie fortepianu prof. Andrzeja Tatarskiego. Obecnie pracuje w tejże uczelni na stanowisku wykładowcy
jako pianista-kameralista. Laureat wielu konkursów krajowych oraz międzynarodowych.

21.00 – „Ciało jako obiekt ingerencji w inscenizacjach Józefa Szajny, Jerzego Grotowskiego i Tadeusza Kantora – czyli teatr poza konwencją teatru”. Spotkanie z Małgorzatą Dorną krytykiem sztuki.

(…) Dla Szajny, Grotowskiego, Kantora – teatr to przede wszystkim działanie (performance), często w oparciu o tekst dramatyczny, jednak ogarniające nie tylko tekst, ale także przestrzeń, aktorów, rekwizyty, odbiorców oraz jakże skomplikowane relacje między tymi elementami.
Inscenizator kształtuje przestrzeń teatru w sobie tylko właściwy sposób, postrzegając ciało aktora na prawach tworzywa, które można kształtować, „futerału” skrywającego emocje. Tak właśnie ciało aktora (Performera) postrzegał twórca Teatru Laboratorium – Jerzy Grotowski, gdy odchodząc świadomie od idei personalizmu – dokonywał swoistej „rehabilitacji ciała”, uznając że poprzez ciało przepływa „strumień znaków określonych całym organizmem”, strumień stający się rodzajem partytury, dającej szansę na zespolenie się człowieka z jakimś pra Źródłem, z Kosmosem, domniemanym Wszechbytem.
Nieco inaczej ciało człowieka traktował Józef Szajna, nie tylko twórca teatru, ale przede wszystkim charakterystycznych form przestrzennych, manekinów, płaskich, zwielokrotnionych profili własnej, pokazywanej w nadnaturalnej skali – sylwety, niekiedy zastygłej w bezruchu twarzy, wpisanej w koło tarczy strzelniczej. Traumatyczne doświadczenie wojny okazuje się tu zatem także tragicznym doświadczeniem pokolenia, dla którego nie tylko teatr, ale także wszelka sztuka stała się już niewystarczająca, pokolenia tak wyraziście, żeby nie powiedzieć „brutalnie i bez znieczulenia” – pokazanego w „Umarłej klasie” Tadeusza Kantora.(…)

Małgorzata Dorna – krytyk sztuki, ukończyła teatrologię (przy Filologii Polskiej na Uniwersytecie Gdańskim). Przez lata funkcjonowała na granicy dwóch światów: krytyka teatralna i plastyczna („Delta” dodatek kulturalny do „Głosu Wybrzeża”, „Tygodnik Wybrzeże”, „Dziennik Bałtycki”, „Projekt”, „Sztuka Polska”. Współredagowała tygodnik kulturalny „Sopot”, pisała wstępy do katalogów BWA w Sopocie. Jest autorką kilku filmów dokumentalnych o sztuce dla TV Gdańsk oraz kilkunastu recenzji z wystaw prezentowanych w Galerii BWA i UP w Pile.
22.30 – otwarte dyskusje o sztuce oraz projekcja archiwalnych filmów z wernisaży i imprez organizowanych przez BWA i UP.

Skip to content