O nas

 

 

Organem prowadzącym BWA i UP jest Powiat Pilski.

 

Dyrektor BWA i UP W Pile:

Edmund Wolski

e-mail: bwaxxl@op.pl

tel. 67 213 11 82, e-mail: bwapila@poczta.onet.pl

Galeria czynna:

poniedziałek: 8.00-15.00

wtorek–piątek: 8.00-19.00

sobota – 9.00-13.00

piątek – wstęp wolny

cena biletu:

normalny – 3 zł, ulgowy – 1,5 zł

dzieci do lat 7 bezpłatnie

piątek – wstęp wolny

GALERIA SPRZEDAŻNA W HOLU BWA

Czynna:

poniedziałek  8.00 – 15.00

wtorek – piątek 8.00 – 19.00

Prace można obejrzeć na stronie Galerii w zakładce Sklep

WARSZTATY PLASTYCZNE:

środa – czwartek w godz. 16.00 – 19.00 – prowadzi artysta plastyk Elżbieta Wasyłyk

 

RADA ARTYSTYCZNO-PROGRAMOWA BWAiUP W PILE 

w latach 2019-2020:

Eligiusz Komarowski – Starosta Pilski, przewodniczący Rady Artystyczno-Programowej,  Alfred Aszkiełowicz – artysta plastyk, Elżbieta Kędziora – sekretariat Rady Programowej, starszy specjalista ds. spraw programowych w BWAiUP w Pile, Agnieszka Matusiak – dyrektor Biura Starosty Pilskiego, Lucyna Pach – artysta plastyk, Barbara Pierzgalska-Grams – artysta plastyk, Marek Pluciński – przedstawiciel stowarzyszeń społeczno-kulturalnych, członek Zarządu Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Pile, Przemysław Pochylski – członek Zarządu Powiatu Pilskiego, Elżbieta Wasyłyk – artysta plastyk, specjalista ds. plastyki w BWAiUP w Pile, Łucja Zielińska – dyrektor Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile, radna Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwany dalej jako „RODO” informuje się, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Biuro Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile, ul. Okrzei 9/2, tel. 67 213 11 82, e-mail: bwapila@poczta.onet.pl

2. Inspektorem Ochrony Danych w Biurze Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile jest Edmund Wolski, e-mail: bwaxxl@op.pl.

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług z zakresu działalności wystawienniczej i edukacyjnej.

4. Państwa dane osobowych będą udostępniane innym organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

5. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

7. Dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim bez Państwa zgody.

8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.

OSOBY UCZESTNICZĄCE W WERNISAŻACH I W INNYCH SPOTKANIACH ORGANIZOWANYCH W GALERII ORAZ NA TERENIE NALEŻĄCYM DO BWAiUP W PILE WYRAŻAJĄ ZGODĘ NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU NA POTRZEBY DOKUMENTACJI

Biuro Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile powstało w grudniu 1976 roku. Od 1999 roku jest powiatową instytucją upowszechniania sztuki, która obecnie dysponuje galerią z prawdziwego zdarzenia w nowym, specjalnie do tego celu wybudowanym w roku 2009 obiekcie przy ul. Okrzei 9. Obiekt służy dwóm placówkom – oprócz BWA mieści się tam także Młodzieżowy Dom Kultury.

Galeria Sztuki Współczesnej BWA spełnia wiele funkcji dla środowiska artystycznego oraz miłośników i odbiorców sztuki w regionie północnej Wielkopolski stwarzając pole prezentacji twórczości i równie ważnych dyskusji o kondycji sztuki współczesnej. Prezentowane są prace twórców z kraju i zagranicy, o znaczącym dorobku artystycznym, organizowane są też wystawy promocyjne dla młodych, obiecujących artystów. Biuro przez lata swej działalności wypracowało renomę pokazywanych wystaw. Jedynym kryterium prezentacji jest wysoka jakość artystyczna proponowanych przez twórców prac i postaw, niezależnie od dziedziny, jaką preferują. Pojawia się więc wartościowe malarstwo, rysunek, grafika i rzeźba, tkanina artystyczna, jako techniki należące do klasycznych, prezentuje się też fotografię kreatywną, grafikę komputerową i nowsze media, videoart i film. Galeria balansuje pomiędzy propozycjami tzw. „sztuki środka”, wolnej od szokujących i bulwersujących skojarzeń, wolnej też od ponowoczesnej wtórności.

Najwyższa jakość artystyczna reprezentowana przez autorów to autentyzm poszukiwań twórczych opartych na szlachetnym rzemiośle, godna uwagi postawa filozoficzna, aktualność estetyczna i etyczna, która wnosi do zastanego świata nowe wartości. Działalność BWA poszerza się w tym miejscu o ważny aspekt – edukację estetyczną społeczeństwa. Wystawa jest nie tylko prezentacją, jest pretekstem do interakcji zachodzących pomiędzy ludźmi, tymi, którzy tworzą i tymi, którzy tej twórczości łakną w poszukiwaniu wartości nieprzemijających, które z czasem mają dla człowieka znaczenie o wiele większe, niż codzienne potrzeby bytowe. Sztuka prezentowana w Galerii służy kontemplacji, wnosi metafizyczny przekaz, któremu można dać się ponieść, dać się uwieść i smakować estetycznie w nie zawsze klasycznym rozumieniu pojęcia piękna – w jego znaczeniu szerszym, głębszym i pełniejszym o całe człowiecze odczuwanie. Służy temu także oprawa muzyczna wernisaży (mini koncerty na żywo) oraz odbywające się podczas trwania wystaw koncerty jazzowe, w wykonaniu wybitnych polskich i zagranicznych muzyków. Swoista integracja sztuk wizualnych i dźwięku, czasem poezji, czyli magii słów sprawia, że w galerii unosi się atmosfera sacrum, a sama galeria staje się miejscem godnym świątyni sztuki.

Nauczyciele przyprowadzają tu młodzież na lekcje o sztuce i często są to pierwsze spotkania młodych ludzi ze sztuką współczesną, jakże inną od dawnej. Dzieci i młodzież to publiczność bardzo otwarta i chłonna, właściwie wprowadzona uczy się radości i satysfakcji odkrywanej w bezpośrednim kontakcie z żywym dziełem sztuki. Jawi się nagle świat intrygujący, dotąd nieznany, jak obcy język, który zaczyna się rozumieć i przyswajać. Popołudnia należą do osób korzystających z zajęć plastycznych pod okiem doświadczonego instruktora, który wprowadza dorosłych pasjonatów oraz młodzież przygotowującą się do egzaminów wstępnych na studia artystyczne w świat proporcji, koloru i światła.

Co roku powiększa się o nowe prace liczba zbiorów Kolekcji Pilskej, nad którą BWA trzyma pieczę od ponad trzydziestu lat. Obecnie możemy się poszczycić liczbą około tysiąca prac pozyskiwanych przy okazji wystaw twórców środowiska pilskiego oraz znakomitych gości z kraju i zagranicy. W zbiorach znajdują się też dzieła zakupione lub darowane przez artystów, którzy już od nas odeszli. Tym większej Kolekcja Pilska nabiera wartości. Zbiory te ożywają co jakiś czas, są wykorzystywane do różnorodnych wystaw tematycznych i problemowych, prezentowanych w Pile i galeriach zaprzyjaźnionych powiatów w kraju, a nawet poza jego granicami.

Biuro organizuje plenery artystyczne w formie Interdyscyplinarnych Spotkań Twórców. Odbywają się one w Człopie oraz w Luchowie gm. Łobżenica. Zaproszeni goście mają okazję wśród pięknej przyrody, w ciszy i z dala od miejskiego pośpiechu i gwaru, pobyć po części z sobą samym, ze swoją twórczością, i po części z bratnimi duszami, które łączy potrzeba tworzenia nowych, jakże nieuchwytnych wartości. Wymiana myśli, różnorodność postaw twórczych, poglądów na sztukę i świat współczesny to kipiący tygiel, którego efekty mamy przyjemność poznawać nieco później na wystawach poplenerowych. Każda taka wystawa stanowi wydarzenie artystyczne o wysokiej randze, niedającym się przewidzieć wymiarze estetycznym, jest zaskakująca i przede wszystkim niepowtarzalna. Część prac dzięki regulaminowym darowiznom artystów wzbogaca zbiory Kolekcji Pilskiej.

rzut

Skip to content