09.03.2018 (piątek) godz. 19.00; Anna Bochenek KODYFIKACJE NATURY – malarstwo………………15.03.2018 (czwartek) 2018 godz. 18.00; Wykład Elżbiety Wasyłyk pt. „Struktura obrazu. Malarstwo i rysunek”.

 

Anna Bochenek

abochenek@utp.edu.pl

Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Dyplom z malarstwa w pracowni prof. Janusza Kaczmarskiego w 1990 roku. Obecnie jest profesorem Uniwersytetu Technologiczno- Przyrodniczego w Bydgoszczy. Kierownik Katedry Sztuk Wizualnych Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Ponadto kieruje uczelnianą Galerią Innowacji. Swoje prace prezentowała na ponad 40 wystawach indywidualnych i ponad 100 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Uczestniczy w konkursach, konferencjach, plenerach, warsztatach plastycznych.

(…) Anna Bochenek inspiruje się najczęściej w swojej twórczości motywem pejzażu, jednak inspiracje te nie owocują powstawaniem iluzjonistycznie odtwarzanych widoków krajobrazowych. Obrazy Malarki prezentują bowiem znane nam z rzeczywistości motywy w sposób aluzyjny i niedosłowny, często zbliżając się do niemalże abstrakcyjnego aranżowania malarskiej sfery przedstawieniowej, w czym przypominają pewne reprezentacje antymimetycznego nurtu surrealizmu, do których przynależą, między innymi, dzieła Joana Miró. Podobnie, jak wspomniany twórca, Anna Bochenek chętnie eksponuje w swoich obrazach porządek geometryczny oraz syntetyczny sposób operowania plamą barwą, jednak dodatkowo wzbogaca swoje dzieła „poetyką gestu” i intuicyjnego nanoszenia spontanicznego „malarskiego śladu”. Jej obrazy są zazwyczaj zadziwiająco jednorodne stylistycznie, pomimo tego, że budowane są często na zasadzie konfrontacji różnych w charakterze elementów, czy też rozmaitych widoków motywów pejzażowych, „oglądanych” z odmiennych perspektyw, czy też prezentujących po prostu rozmaite, obce sobie miejsca. Strategia ta nie ma jednak li tylko formalistycznego podłoża, bowiem Autorka, pomimo wielkiej estymy wobec jakości „czysto” malarskich, pragnie poprzez swoją sztukę przekazywać różnorakie sugestie metaforyczne oraz kreować wyczuwalną aurę „emocjonalnego poruszenia” u odbiorców. Czyni to jednak w sposób szczególny: zachowując „wrażliwość dziecka”, stwarza obrazy o zauważalnej „kulturze malarskiej”, posiadające zarazem ewidentne walory poetyckie oraz wieloznaczność, daleką od jakiegokolwiek arbitralnie narzucanego „przymusu dogmatycznych interpretacji”. Kreowanie tego typu sytuacji artystycznych związane jest zapewne z rodzajem osobowości oraz dojrzałości „czysto” ludzkiej, które posiada Artystka, (…)

Rafał Boettner-Łubowski

 

A. Bochenek, Zmęczenie natury, olej na płótnie, 2017

 

 

A. Bochenek, Słoneczna szarża, olej na płótnie, 2017

 

 

A. Bochenek, Przytułek salonu, olej na płótnie, 2017

 

 

A. Bochenek, Ekspansja, olej na płótnie, 2017

 

 

 

 

Metoda strukturalna przedstawiona w skrypcie dla studentów pt. „Struktura obrazu. Malarstwo i rysunek” związana jest z widzeniem przestrzennym. Zastosowana w trakcie studium wprowadza myślenie dynamiką kształtu, zasadniczymi kierunkami sił i punktami ich zbiegu (krzyżowania się). Tego typu myślenie wizualne wzmacnia rozumienie całości obserwowanego kształtu i ułatwia panowanie nie tylko nad najtrudniejszym, tj. wizerunkiem ludzkiego ciała, ale również nad całością wizualnej wypowiedzi w ekranie obrazu. Metoda strukturalna połączona w pierwszej fazie studium ze swobodną konstrukcją szkieletową wyznaczoną zasadniczymi kierunkami sił, umożliwia szybkie poprawki. Taka możliwość w trakcie studium związana jest z zastosowaniem wizualnego instrumentu, który można nazwać sposobem porównawczo-geometrycznym. Polega on na uchwyceniu zewnętrznych, dynamicznych punktów obserwowanego kształtu, połączenia ich (w wyobraźni) w prostą figurę geometryczną i porównanie jej wizualnego charakteru wartości: tj. długości boków, wielkości kątów i ogólnej ekspresji, do analogicznych wartości w realizowanej formie.

red. Elżbieta Wasyłyk

 

Elżbieta Wasyłyk
www.wasylyk.pl

Malarka, teoretyk sztuki, poetka, dr hab. prof. Akademii Sztuki w Szczecinie. Autorka kilku rozległych cykli malarskich, m. in. Paschy prezentowanej w Instytucie Kultury Polskiej w Rzymie  2001r., Kształtu obecności stanowiącego jej pracę doktorską na Uniwersytecie im. M. Kopernika w Toruniu, Re­Kreacji. Misterium Osoby, będącego dziełem habilitacyjnym na ASP w Krakowie, trzech polichromii – m. in. w kaplicy Kościoła pw. Bożego Ciała w Szczecinie, oraz wielu projektów witraży m. in. w nawie kościoła pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Darłowie. Trzykrotna stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP i Fundacji Jana Pawła II w Rzymie. Laureatka kilku nagród i wyróżnień w dziedzinie malarstwa i poezji m. in. Nagrody ZPAP 23. Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego w Szczecinie, Wyróżnienia w XI Międzynarodowym Konkursie Poetyckim Sen o Karpatach, 2014, Nagrody Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Nagrody Pracy Organicznej im. Marii Konopnickiej w 2017 roku.